Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorja za okolje opravila izredni inšpekcijski nadzor v Melaminu

O nesreči v zunanjem rezervoarskem skladišču Melamina d. o. o., so iz podjetja, ki je SEVESO obrat (obrat večjega tveganja za okolje) takoj obvestili Inšpektorat za okolje in prostor. V petek, 13. maja je bil v podjetju opravljen izredni inšpekcijski nadzor.

Do nesreče naj bi prišlo zaradi polnjenja kemikalije v napačni rezervoar, kjer je prišlo do eksotermne kemijske reakcije. Ta naj bi pripeljala do eksplozije rezervoarja. Posledično se je vnelo še nekaj manjših požarov, ki so bili hitro pogašeni, razen požara v elektro – prostoru. V dopoldanski izmeni je vedno prisoten vsaj en usposobljen delavec, ki upravlja dela na pretakališču (polnjenje in praznjenje cistern in polnjenje manjših embalažnih enot – izdelkov, na polnilnih linijah izven pretakališča). Tako je bilo tudi včeraj, v času nesreče.

V nesreči so posredovale službe za izvedbo interventnih ukrepov. Že v nekaj minutah po ekspozeji so prišli na lokacijo kočevski gasilci, ki so prevzeli vodenje intervencije, kasneje pa so se jim pridružili še lokalni prostovoljni gasilci, ter tudi reševalna vozila iz zdravstvenega doma Kočevje. Približno 15 minut po tem, so prišli tudi pripadniki slovenske vojske, ki so pomagali pri intervenciji.

V popoldanskih urah je bil požar dokončno pogašen. Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) je opravil meritve zraka. Požarna voda je bila zajeta in se hrani v lovilni skledi cisternskega prostora. Ko bodo narejene analize, bo požarna voda ustrezno odstranjena. Zavezanec mora pred oddajo zbrane odpadne vode družbi pooblaščeni družbi za ravnanje z odpadki ali pred drugim postopkom odstranjevanja obvestiti inšpektorja za okolje, ter po pridobitvi rezultatov analiz zemljine le te posredovati na Inšpektorat za okolje in prostor (IRSOP).

Zavezanec je tudi naročil odvzem in analizo vzorcev zemlje, ki jih je in jih še bo opravila  pooblaščena  inštitucija. Rezultati bodo pokazali, ali je nesreča povzročila tudi okoljsko škodo tlom. Analiza vzrokov nesreče še poteka.