Skoči do osrednje vsebine

Apnena gnojila ali nezakonito odložen odpadek na koroških kmetijskih zemljiščih

Na poljih in hmeljiščih na področju Koroške ljudje že nekaj časa opažajo belo snov, s katero kmetovalci apnijo kmetijska zemljišča. Zaradi suma, da ne gre za apnenje, ampak za nezakonito odlaganje materiala, ki sodi med odpadke, je Inšpektorat za okolje in prostor uvedel več inšpekcijskih postopkov.

V času inšpekcijskega nadzora na lokaciji Zgornji Vič v občini Dravograd je inšpektorica naletela na tovorno vozilo, iz katerega sta voznik in njegov sopotnik na kmetijsko zemljišče razlagala neznano belo snov. Povedala sta, da sta zaposlena v podjetju Intergas d. o. o., nista pa imela nobenih dokazil o tem, kaj prevažata in kje sta naložila material.

Inšpektorica Inšpektorata za okolje in prostor je še isti dan, o odlaganju neznane snovi na polja, po telefonu obvestila kmetijsko inšpekcijo ter Policijo, ki je uvedla postopek zaradi suma kaznivega dejanja čezmernega obremenjevanja okolja Naslednji dan dopoldan je inšpektorica na kraju samem opravila še en izredni inšpekcijski nadzor. Ker je ugotovila, da se bel material trosi po polju, je odredila takojšnjo prekinitev trošenja, saj zanj kmetovalec ni imel računov in dokazov, od kod je material dobil in kaj ta material dejansko je. Dovolila je, da se material zgrebe na kup, iz katerega je bil potem odvzet vzorec za oceno odpadka in ustreznosti vnašanja v tla na kmetijska zemljišča. Ocena odpadka zaenkrat še ni izdelana. Na kupu je bilo najdenih nekaj predmetov, ki bi lahko kazali na izvor odpadka.

Inšpekcijski postopek je bil uveden tudi v družbi, iz katere bi lahko bili predmeti, najdeni v kupu bele snovi na polju na Viču v Dravogradu. Inšpekcijski postopek še ni končan.

Inšpektorica za okolje je uvedla tudi več inšpekcijskih nadzorov pri kmetovalcih v občini Slovenj Gradec, pri katerih so bili na poljih prav tako opaženi večji kupi podobne neznane snovi. Kot so povedali, so menili, da po poljih trosijo apneno gnojilo, nihče pa za material ni imel računa niti certifikata, tudi izvora materiala niso poznali, niti niso znali točno povedati, pri kom so ta material naročali. Inšpekcijske postopke proti kmetovalcem, ki so raztrosili material po poljih in hmeljiščih, vodi tudi kmetijska inšpekcija, katera je že prejela informacijo s strani Kmetijskega inštituta, da snov ni primerna za apnenje kmetijskih površin.

Inšpekcija za okolje in naravo je v podjetju Intergas d. o. o., Ravne na Koroškem, kot prevozniku, ki je odložil neznano belo snov na lokaciji Zgornji Vič v občini Dravograd, uvedla inšpekcijski postopek. Postopek še ni končan. Je pa bilo že lani uvedenih in tudi zaključenih nekaj inšpekcijskih postopkov zaradi nezakonitega ravnanja z omenjenim odpadkom. Zavezancem je bila odrejena odstranitev odpadka, kar so vsi tudi storili.