Skoči do osrednje vsebine

Ali centri za ravnanje s komunalnimi odpadki delujejo zakonito

Zaradi dvomov, ki so jih večkrat izražale družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), in sicer da jim izvajalci javnih služb ne predajo vse odpadne embalaže, ki jo izločijo iz prevzete mešane komunalne embalaže ter da jo klasificirajo kot odpadek, ki ga lahko sami prodajo naprej, so inšpektorji za okolje Inšpektorata za okolje in prostor izvedli usmerjeno akcijo nadzorov obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču v 12. centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Izvajalci obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (Izvajalci obdelave)  morajo družbam za ravnanje z odpadno embalažo brezplačno predati odpadno embalažo (pločevinke, plastenke in podobno), ki jo izločijo iz pobrane mešane komunalne embalaže. Izvajalci obdelave morajo odpadni embalažo, ki jo izločijo iz mešanih komunalnih odpadkov, določiti ustrezno klasifikacijsko številko, ki pove, da gre za odpadno embalažo, ki jo morajo brezplačno predati DROE. Druge klasifikacijske številke pomenijo, da gre za odpadek, za katerega nadaljnjo obdelavo oziroma oddajo poskrbijo sami, zato so inšpektorji za okolje v tej akciji preverjali, ali so izvajalci javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vsebujejo tudi odpadno embalažo, dodelili ustrezno klasifikacijsko številko odpadka tako, da so vzeli vzorce odpadka in odredili izvedbo ocene odpadka.

Inšpektorji so izvedli nadzore  v 12 slovenskih centrih za ravnanje z odpadki (Ekogor Jesenice; Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana); Publikus Ljubljana; Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju; KOSTAK d. o. o.; Simbio Bukovžlak Celje; Pragersko Slovenska Bistrica; Saubermacher Lenart; Koroški regijski center za ravnanje z odpadki Javno podjetje Kocerod, družba za ravnanje z odpadki, d. o. o.; Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti d. o. o., CERO GAJKE, Ptuj; Center za ravnanje z odpadki Puconci in SNAGA Maribor), v 11 centrih, kjer se izvaja obdelava odpadkov, so izvedli vzorčenje in oceno odpadkov.

Ugotovitve

Akcija je pokazala, da sum družb za ravnanje z odpadno embalažo, da jim izvajalci obdelave ne predajo vse odpadne embalaže, ki jo izločijo iz prevzete mešane komunalne embalaže, ampak jo sami oddajo v nadaljnje ravnanje z drugo številko odpadka (na primer, kot odpadne kovine namesto, da bi jo oddali DROE kot odpadno kovinsko embalažo), ni utemeljen. V vseh 11 centrih, kjer se izvaja obdelava odpadkov, so imeli dodeljene pravilne klasifikacijske številke odpadka za izločeno frakcijo komunalne odpadne embalaže. Prav tako je bilo ugotovljeno, da s komunalno odpadno embalažo, izločeno iz mešanih komunalnih, ravnajo skladno z določili okoljevarstvenega dovoljenja in predpisov.