Skoči do osrednje vsebine

Generalna skupščina Evropske mreže za izvajanje in uveljavljanje okoljske zakonodaje

Inšpektorat za okolje in prostor je v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evrope organiziral 22. generalno skupščino Evropske mreže za izvajanje in uveljavljanje okoljske zakonodaje (IMPEL). Tudi ta je tako, kot predhodni dve, zaradi pandemije COVID-19, potekala v online obliki.

obrazi članov generalne skupščine na online povezavi

obrazi članov generalne skupščine na online povezavi | Avtor Inšpektorat RS za okolje in prostor

1 / 2

Dan pred začetkom generalne skupščine so se sestali nacionalni koordinatorji držav članic organizacije IMPEL, skupščina pa se je odvijala v torek, 7. in sredo, 8. decembra 2021.

Člani generalne skupščine so izvolili novo vodstvo organizacije. Prvega januarja 2022 bo vodenje organizacije prevzela Ana Garcia iz Portugalske, pomočnika vodje bosta dosedanja vodja Kristina Rabe iz Nemčije in Jean-Luc Pierrin iz Francije. Članice so potrdile spremembo statuta organizacije in posodobitve internih pravil ter končnih poročil zaključenih projektov. Vodje petih ekspertnih skupin so opravili pregled dela v letu 2021.  

Za program dela med leti 2022 – 2024 (izvedba različnih projektov v okviru ekspertnih skupin) in večletni strateški plan organizacije, pa so se člani generalne skupščine odločili, da ju je potrebno še uskladiti. Dokumenta bodo člani potrdili, v skladu s statutom organizacije v obliki pisnega postopka. Del generalne skupščine je bil namenjen predstavitvi dela partnerskih organizacij - Evropskega foruma sodnikov za okolje (EUFJE), Evropske mreže tožilcev za okolje (ENPE) ter Mreže evropskih organov kazenskega pregona (EnviCrimeNet). Naslednja generalna skupščina je predvidena v okviru francoskega predsedovanja Svetu Evrope in sicer med 27. in 29. junijem 2022.