Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami na voljo 3,1 milijona evrov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo 5. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. V okviru javnega razpisa je za operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin razpisanih 3,1 milijona evrov nepovratnih sredstev.

 • Podaljšanje roka za oddajo vlog na 2. javni razpis za podukrep 9.1

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da bo danes v Uradnem listu objavljeno podaljšanje roka za prijavo na 2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2019. Namesto do 20. decembra 2019 bo vloge mogoče oddati do 30. decembra 2019.

 • Odločitve Vlade RS s 54. seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela šest točk s področja MKGP

 • 4. seja Sveta za ženske na podeželju

  Državni sekretar Damjan Stanonik se je danes udeležil 4. seje Sveta za ženske na podeželju. Na seji so med drugim razpravljali o problematiki poklicnih poškodb in bolezni na slovenskih kmetijah ter o možnem sodelovanju društev kmečkih žena z Obrtno podjetniško zbornico Slovenije.

 • Na Agrobiznis konferenci o novih tehnologijah v kmetijstvu

  Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je danes dopoldne udeležil 4. Agrobiznis konference – Nove tehnologije v kmetijstvu. Konferenca je bila namenjena novim tehnologijam v kmetijstvu, virih financiranja za vlaganje v razvoj in uporabo novih tehnologij, kako oceniti smiselnost investicije v kmetijstvu ter pripraviti poslovni načrt.

 • Državni sekretar dr. Jože Podgoršek na Lombergarjevih dnevih poudaril pomen prenosa znanja v prakso

  Danes, v petek 6. 12., je v Pesnici pri Mariboru na tradicionalnih Lombergarjevih dnevih na temo sadjarstva spregovoril državni sekretar dr. Jože Podgoršek. Današnji dan je bil namenjen sadjarskemu posvetu, ki ga je s pozdravnim nagovorom otvoril državni sekretar, v nadaljevanju pa je v svojem govoru razgrnil tudi temeljne usmeritve prihodnje strategije za sadjarstvo za novo programsko obdobje.

 • Odločitve Vlade RS s 53. seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela tri točke s področja MKGP

 • 5. december, svetovni dan tal

  5. december, svetovni dan tal, sta leta 2013 razglasili Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter organizacija Global Soil Partnership. Letošnji svetovni dan tal poteka pod sloganom: Stop eroziji tal, zavarujmo našo prihodnost. Izpostavlja erozijo kot enega od problemov, ki se dogajajo na tleh, namenjenih (tudi) pridelavi hrane. Posveta, ki je ob tej priložnosti potekal na Kmetijskem inštitutu Slovenije, se je dopoldne udeležil državni sekretar Damjan Stanonik.

 • 5. december, svetovni dan tal

  STOP EROZIJI TAL, ZAVARUJMO NAŠO PRIHODNOST

  5. december, svetovni dan tal, sta leta 2013 razglasili Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter organizacija Global Soil Partnership. Letošnji svetovni dan tal poteka pod sloganom: Stop eroziji tal, zavarujmo našo prihodnost. Izpostavlja erozijo kot enega od problemov, ki se dogajajo na tleh, namenjenih (tudi) pridelavi hrane. Posveta, ki je ob tej priložnosti potekal na Kmetijskem inštitutu Slovenije, se je dopoldne udeležil državni sekretar Damjan Stanonik.

 • Obveščanje UVHVVR glede shranjevanja mesnih pripravkov z dodanim nedovoljenim aditivom

  Glede na ugotovitve komisije za izvedbo notranjega nadzora v zadevi aditivov v mesnih pripravkih in popravljalne ukrepe, ki jih je ministrica dr. Aleksandra Pivec predstavila 29. 11. 2019, je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin danes objavila obvestilo potrošnikom.

 • Državni sekretar dr. Jože Podgoršek obiskal Krajinski park Ljubljansko barje

  Državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr, Jože Podgoršek se je danes, v sredo 4. 12., odzval povabilu direktorja Krajinskega parka Ljubljansko barje, Janeza Kastelica, in se s sodelavci ministrstva udeležil obiska, na katerem se je seznanil z delovanjem parka in izzivi njegovega upravljanja.

 • Državni sekretar Stanonik na podelitvi certifikatov znamke Okusiti Laško

  Državni sekretar Damjan Stanonik se je v Laškem udeležil svečane podelitve prvih certifikatov nove kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško.

 • Zelo uspešna sanacija posledic naravnih ujm v gozdovih

  Po žledolomu februarja 2014, ko je bilo poškodovanih več kot polovica slovenskih gozdov, je sledil napad podlubnikov v obdobju od 2015 do danes, v letih 2017 in 2018 pa sta se naravnim ujmam pridružila še dva obsežna vetroloma v gozdovih. Skupno je bilo v zadnjih petih letih do sredine novembra 2019 zaradi posledic naravnih ujm v slovenskih gozdovih posekanih za 17,76 milijona m3 drevja, od tega zaradi žledoloma 5,92 milijona m3, zaradi podlubnikov 8,19 milijona m3 in zaradi posledic obeh vetrolomov 3,66 milijona m3 drevja.

 • Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPOP in EK

  Ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in ekološko kmetovanje (EK) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) sta se začela izvajati leta 2015. Prve petletne obveznosti za izvajanje teh ukrepov se tako z letom 2019 zaključujejo. Te obveznosti pa bo v letu 2020 mogoče podaljšati za eno leto.

 • Ministrica dr. Pivec predstavila ugotovitve notranjega nadzora in pregled stanja ter priporočila organiziranosti UVHVVR

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je v petek 29.11.2019 udeležila konstitutivne seje Sveta za varno hrano. Na seji Sveta so člani izvolili predsednika Sveta za varno hrano, prof. dr. Janeza Hribarja, za podpredsednika pa je bil imenovan prof. dr. Igor Pravst. Za sejo predvideno obravnavo ugotovitev komisije za notranji nadzor v zadevi sulfiti v mesnih pripravkih ter delovne skupine o pregledu ureditve in organiziranosti UVHVVR so sprejeli sklep, da se razpravo preloži na naslednjo sejo sveta, ko bodo člani seznanjeni z gradivom. Po seji sveta je ministrica na novinarski konferenci predstavila ugotovitve zgoraj omenjene komisije kot delovne skupine.

 • Odločitve Vlade RS z 52. seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja MKGP

 • Seja veterinarskega sveta

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je v torek 26.11.2019 udeležila seje veterinarskega sveta. Na seji so obravnavali Poročilo delovne skupine o pregledu ureditve in organiziranosti sistema varne hrane v Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

 • V Laškem danes o izbranih projektih Evropskega partnerstva za inovacije

  Drugi dan konference "Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja" v Laškem je potekal dogodek Evropskega partnerstva za inovacije (EIP). Predstavljeni so bili izbrani projekti ukrepa 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, sodelujoči pa so izmenjali izkušnje pri izvajanju teh projektov v Sloveniji.

 • Ministrica dr. Pivec na okrogli mizi o oljkarstvu

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je v torek, 26. novembra, udeležila okrogle mize z naslovom »Sodelovanje in skupne rešitve v oljkarstvu«, ki je potekala ob današnjem Svetovnem dnevu oljk. Okroglo mizo organizira Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper v sodelovanju z Zvezo društev oljkarjev Slovenije, Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica, zadrugo Oleo Capris z.o.o. in Oljkarsko zadrugo slovenske Istre z.o.o.

 • Slovenija s Turčijo sklenila načrt sodelovanja na področju kmetijstva

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je z ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Turčije v ponedeljek, 22. novembra, na Brdu pri Kranju podpisalo Akcijski načrt sodelovanja v kmetijstvu in gozdarstvu za obdobje od 2019 do 2021.