Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • V Posavju o nujnosti učinkovitih namakalnih sistemov

  Državna sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša in dr. Jože Podgoršek sta s sodelavci obiskala Posavje. Beseda je tekla predvsem o učinkoviti rabi vode v kmetijske namene ter povečanju samooskrbe s sadjem in zelenjavo.

 • Svet EU za kmetijstvo in ribištvo tudi o okoljskih in podnebnih vidikih SKP

  Ministri EU za kmetijstvo in ribištvo so se danes v Bruslju sestali na prvem rednem zasedanju Sveta EU pod predsedovanjem Finske. Slovenijo je zastopala ministrica dr. Aleksandra Pivec. Na tokratnem zasedanju je bila v ospredju razprava o okoljskih in podnebnih vidikih reforme Skupne kmetijske politike po 2020. Komisija je predstavila tudi poročilo skupine na visoki ravni za sladkor ter poročilo o napredku v zvezi z načrtom izvajanja za povečanje razpoložljivosti fitofarmacevtskih sredstev z majhnim tveganjem in pospešitvijo izvajanja integriranega varstva rastlin v državah članicah. Komisija je poročala tudi o trenutnem stanju pojavnosti in obvladovanju afriške prašičje kuge v EU ter o dobrobiti živali med prevozom ob visokih temperaturah v poletnih mesecih. Ministri so se danes najprej seznanili s programom finskega predsedovanja do konca leta 2019.

 • Konstitutivna seja Sveta za živinorejo

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekala konstitutivna seja Sveta za živinorejo, ki se jo je udeležila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec.

 • Poostren uradni nadzor sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah in tržnicah

  Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter Inšpekcija RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), sta od aprila do julija skupaj opravili poseben nadzor nad sezonskimi prodajalci sadja in zelenjave.

 • Odločitve z 38. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Ljubljana - Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela pet točk z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Ministrica dr. Pivec s sadjarji o vremenskih težavah in preprodajalcih – ogledala si je tudi škodo po toči ter se seznanila z aktivnim varovanjem drobnice pred zvermi

  Goriška Brda, Komen, Juršče – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je danes v Goriških Brdih sestala s predstavniki sadjarjev o težavah, ki jih povzročajo vreme ter nepošteni preprodajalci. Obiskala je tudi kmetiji, ki se ukvarjata s sadjarstvom in dopolnilnimi dejavnostmi. Popoldne je ministrica obiskala kmetijo na Krasu, ki je utrpela škodo po neurju s točo. Dr. Pivec je pozno popoldne pri Pivki obiskala tudi kmetijo in pašnike z drobnico, kjer za zaščito pred zvermi uporabljajo električne ograje in posebej izšolane pse.

 • 26. seja Sveta RS za kmetijstvo in podeželje

  Ljubljana – Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je po pooblastilu ministrice dr. Aleksandre Pivec udeležila 28. seje Sveta RS za kmetijstvo in podeželje.

 • Neurja s točo na Ptuju in v okolici prizadela številne kmete – škodo utrpeli tudi hmeljarji

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec si je ogledala posledice v kmetijstvu po neurju s točo, ki je včeraj prizadel Ptuj in okolico.

 • Ministrica dr. Pivec na Koroškem

  Slovenj Gradec, Dravograd - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je bila danes s sodelavci na delovnem obisku na Koroškem. V okviru obiska se je širše seznanila s stanjem in nekaterimi odprtimi zadevami, ki so problem ali ovira na področju kmetovanja, gozdarstva ali vplivajo na podeželje in njegov razvoj. Ministrica je sogovornikom podrobno prisluhnila ter ponudila nadaljnjo pomoč in reševanje odprtih zadev.

 • Državna sekretarka Strniša na dnevu odprtih vrat Semenarne Ljubljana na Ptuju

  Ptuj - Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša se je udeležila dneva odprtih vrat Semenarne Ljubljana, ki je letos potekal pod sloganom »Sejem, torej sem!«.

 • Evropsko povezovanje na področju upravljanja genskih virov in biotske raznovrstnosti

  Pokljuka – Zaključila se je prva delavnica v okviru projekta Horizont 2000 GenRes Bridge: Povezovanje na področju upravljanja genskih virov in biotske raznovrstnosti (Joining forces for genetic resources and biodiversity management). Poglavitni cilj projekta je priprava skupne evropske strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti na področju gozdnih, rastlinskih in živalskih genskih virov ob sodelovanju treh evropskih organizacij, ki delujejo na tem področju.

 • Ministrica dr. Pivec na srečanju gozdarjev na Pokljuki

  Pokljuka - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je danes udeležila prvega strokovnega in družabnega srečanja slovenskih gozdarjev, ki je ob 25. obletnici delovanja javne gozdarske službe potekalo na Pokljuki.

 • Odločitve s 37. redne seje vlade s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Ljubljana - Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela dve točki z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Zaključen projekt svetovanja makedonski administraciji za vzpostavitev pristopa LEADER

  Ljubljana - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sklopu zadnje misije, ki je potekala od 26. do 28. junija, zaključilo svetovanje makedonski administraciji. Svetovanje je potekalo v sklopu priprav na izvajanje animacije LAS za izvajanje LEADER pristopa v Severni Makedoniji.

 • Dr. Pivec: »Naš interes je da pride čim prej do vzpostavitve namakalnega sistema v Vipavski dolini«

  Vipava, Vogrsko, 3. 7. 2019 – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je danes sestala s predstavniki občin Vipava in Ajdovščina, kmetijske svetovalne službe, Hidrotehnike in drugih lokalnih institucij. Osrednjo pozornost so namenili razpravi o potrebi po namakanju oziroma možnem razvoju namakalnega sistema v zgornjem delu Vipavske doline. Po sestanku si je ministrica ogledala namakalni sistem Vogršček.

 • MOP in MKGP: »Interventni zakon v tem trenutku potreben – Iskanje sprejemljivih rešitev za sobivanje z zvermi s strokovnimi službami«

  Ob uveljavitvi Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave sta se na delovnem sestanku danes sešla minister za okolje in prostor Simon Zajc in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec. Na sestanku sta ministra pregledala stanje na področju dosedanjih ukrepov za varovanje domačih živali in premoženja, aktivnosti za uravnavanje populacije medveda in volka ter nadaljnjih korakov za optimalno sistemsko ureditev področja.

 • Ministrica Pivec: povezovanje kmetijstva in turizma je ključ do uspeha

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec je bila slavnostna govornica na slavnostni seji Občine Vipava, ki je potekala na dvorcu Zemono. Ministrica je v svojem nagovoru izpostavila nujnost povezovanja kmetijstva s turizmom, tudi v luči priprav na projekt Gastronomske regije 2021.

 • Državni sekretar Podgoršek: živilstvo je pomembna panoga, ki jo moramo krepiti

  Državni sekretar dr. Jože Podgoršek se je udeležil slovesnosti ob 20. obletnici višje strokovne šole IC Piramida Maribor, ki je v teh letih pomembno vplivala na razvoj živilske tehnologije v regiji.

 • Predstavitev zaključkov javne razprave o resoluciji o razvoju kmetijstva ter spremembah kmetijske zemljiške politike

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec je s sodelavci na novinarski konferenci predstavila zaključke javne razprave o osnutku Resolucije »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« ter osnutkih zakonov o spremembah kmetijske zemljiške politike. Zakonodaja bo za vladno obravnavo pripravljena v začetku julija 2019.

 • Ministri EU v ospredje razprave postavili pomen raziskav v kmetijstvu in biogospodarstvu

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je udeležila neformalnega zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo. Na zasedanju so ministri kot ključno temo izpostavili pomen raziskav v kmetijstvu in biogospodarstvo, ki sta eni izmed glavnih prioritet romunskega predsedstva in sta že nekaj časa v ospredju razprav na ravni EU.