Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Drugo srečanje skupine za spremljanje agrarnih skupnosti

  V torek, 7. julija, je v Bohinjski Bistrici potekalo drugo srečanje Skupine za spremljanje agrarnih skupnosti, ki so ga gostili predstavniki agrarnih skupnosti Bohinjska Bistrica, Bohinjska Češnjica, Stara Fužina - Studor in Savica, župan Bohinjske Bistrice Jože Sodja in kmetijski svetovalec KGZS za območje Bohinja Dušan Jović.

 • Ministrica dr. Pivec o izzivih na področju gorskih kmetij in upravljanja z divjadjo

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec je včeraj obiskala občini Tolmin in Kanal ob Soči, ogledala pa si je tudi nekaj primerov praks na terenu. Na srečanju s kmeti, predstavniki kmetijskih organizacij in drugimi pomembnimi deležniki, ki lahko vplivajo na razvoj kmetijskih dejavnosti v tej regiji, se je seznanila s trenutnimi razmerami, potrebami in izzivi ter predstavila ukrepe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki bi razmere lahko izboljšale.

 • Odločitve s 25. seje Vlade RS s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada RS je na 25. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Podpisana pogodba za izvajanje letalske obrambe pred točo

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je konec junija podpisalo pogodbo z izvajalcem za izvajanje letošnjih aktivnosti na območju SV Slovenije, potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom z letalsko obrambo pred točo. Pogodba je bila podpisana v višini slabih 260.000 evrov. Od tega zneska MKGP prispeva 1/3, občine pa preostali 2/3 zneska.

 • 43. seja Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

  Danes se je na svoji 43. seji sestal Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov. Seje se je udeležila tudi ministrica, dr. Aleksandra Pivec. Člani sveta so se na tokratni seji seznanili z izvedbo promocijske kampanje slovenske ekološke hrane ter aktivnostmi za pripravo in izvedbo promocijo sadja, ki se bo začela izvajati jeseni. Svet se je seznanil tudi s stanjem in aktivnostmi za pripravo nove 3-letne promocije mleka in mesa ter povračilu stroškov certificiranja za sheme kakovosti.

 • Evropska Unija po zgledu Slovenije prepovedala uporabo neonikotinoidov v vseh državah članicah

  Slovenija je prepoved uporabe neonikotinoidov pri tretiranju semen kot najstrožje ukrepe za zaščito čebel uvedla že leta 2011. Z jasnim stališčem in prizadevanjem o prepovedi neonikotinoidov, je po več letih ta prepoved obveljala tudi na nivoju EU – po zaslugi Slovenije in držav članic EU, ki so to stališče podprle.

 • 15 milijonov evrov za podporo za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja prvi javni razpis, katerega namen je podpreti spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva na podeželju, in sicer v višini 15 milijonov evrov.

 • Svarilo pred novimi izbruhi afriške prašičje kuge v Srbiji

  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) svari pred ponovnimi izbruhi afriške prašičje kuge (APK) pri domačih prašičih v Srbiji. V tem tednu je namreč Srbija obvestila Evropsko komisijo o treh novih izbruhih APK pri domačih prašičih. Srbija je uvedla ukrepe za nadzor in izkoreninjenje APK v skladu z nacionalno in EU zakonodajo ter v skladu s standardi Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE).

 • Ministrica dr. Pivec v uradni delegaciji predsednika Republike Boruta Pahorja na Madžarskem

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je danes kot članica uradne delegacije predsednika Republike Boruta Pahorja mudila v Budimpešti.

 • Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) izvedla poseben nadzor v mesnicah

  Uradni veterinarji Inšpekcije UVHVVR so izvedli poseben nadzor v mesnicah in preverjali zagotavljanje sledljivosti, pravilnost označevanja in mikrobiološko ustreznost mesa, mletega mesa in mesnih pripravkov.

 • Ministrica dr. Pivec na obisku Centra biotehnike in turizma Grm

  Na povabilo Centra biotehnike in turizma Grm Novo mesto se je včeraj ministrica dr. Aleksandra Pivec skupaj z državnima sekretarjema dr. Jožetom Podgorškom ter Damijanom Stanonikom mudila v centru v Novem mestu. Vodstvo centra je ministrici in državnima sekretarjema predstavilo aktivnosti na šoli ter načrte za prihodnost.

 • Ministrstvo vabi kmetije k sodelovanju na Dnevih odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi k sodelovanju na Dnevih odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov, ki se bodo odvijali prvi teden avgusta.

 • Pripravljen izračun izpada dohodka v gozdarskem sektorju v času epidemije COVID -19 v maju 2020

  Finančno nadomestilo lastnikom gozdov z najmanj 20 % izpadom dohodka

  Gozdarski inštitut Slovenije je skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljevanju: Odlok) izračunal izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje od 1. - 31. 5. 2020. Izračunan izpad dohodka v sektorju gozdarstva je v drugi polovici marca 2020 znašal 14 %, v aprilu in maju pa je presegel 20 % - v aprilu je znašal 35 %, v maju pa 29 %.

 • Kmetijski ministri EU o reformi skupne kmetijske politike in trajnostnem ribištvu za prihodnje leto

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila neformalne videokonference ministrov EU, pristojnih za kmetijstvo, na kateri sta bila prisotna tudi evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Janusz Wojciechowski in komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius. Ministri so se v okviru videokonference seznanili s poročilom o napredku obravnave pri zakonodajnem svežnju o reformi Skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje po letu 2020 ter si izmenjali poglede o sporočilu Komisije o trajnostnem ribištvu za leto 2021.

 • Nedovoljena uporaba neonikotinoidov za namene tretiranja semen

  Republika Slovenija ne dovoli ponovne uporabe neonikotinoidov na območju RS, čigar uporaba je bila prepovedana oziroma omejena na podlagi EU uredb. Ukrepi uvedeni v Sloveniji v letu 2011 so bili najstrožji ukrepi v celotni EU in so temeljili izključno na zaščiti čebel. Slovenija je v skladu s zakonodajo tudi posredovala zahtevo na Evropsko komisijo - EK, za ponovni pregled uporabe neonikotinoidov za namene tretiranja semena.

 • Ekološka in biodinamična kmetija Černelič prejela največ glasov javnosti na evropskem natečaju Rural Inspiration Awards 2020

  Med prijavljenimi projekti iz Slovenije, ki so bili sofinancirani iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, sta se med 15 finalistov izmed 71 prijavljenih uvrstila Ekološka in biodinamična kmetija Černelič iz občine Brežice v kategoriji zmanjševanje vpliva na podnebne spremembe in Hiša Vin Kokol iz občine Duplek v kategoriji biogospodarstvo.

 • Za izbor raziskovalnih projektov v okviru programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« 4,4 milijona evrov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost obveščata, da je bil v petek, 26. 6., v Uradnem listu objavljen javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020. Za izvajanje razpisanih tem s področja kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja in ribištva je namenjenih 4,4 milijona evrov. Rok za oddajo prijav je 21. julij 2020.

 • Državni sekretar Damjan Stanonik na obisku hribovskih kmetij in gozdov na Koroškem

  Državni sekretar Damjan Stanonik se je v okviru obiska na Koroškem sestal s predstavniki Zveze lastnikov gozdov Slovenije in Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline. Obravnavali so področje gospodarjenja na hribovskih kmetijah z omejenimi možnostmi in aktualne probleme pri gospodarjenju z gozdovi. Na Zavodu za gozdove Slovenije, območni enoti Slovenj Gradec so ga predstavniki seznanili s posledicami ujm in škode v gozdovih zaradi podlubnikov. Po sestanku je sledil še ogled dejanskega stanja na terenu.

 • Vlada je potrdila spremembo investicijske uredbe PRP 2014–2020, ki omogoča pričetek obsežnega cikla novih javnih razpisov v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu ter na podeželju

  Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja - PRP za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: novela Uredbe). S tem je bila zagotovljena pravna podlaga za objavo težko pričakovanega obsežnega cikla novih javnih razpisov v kmetijstvu, živilstvu, gozdarstvu in na podeželju, s katerimi krepimo odpornost teh sektorjev in širšega podeželja v kontekstu odzivanja na nadavno epidemijo virusa COVID-19 ter delujemo v smeri zagotavljanja pogojev za stabilnejšo proizvodnjo hrane v Republiki Sloveniji.

 • Trije javni razpisi za čebelarje v skupni vrednosti skoraj 400.000 evrov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da bodo v današnjem Uradnem listu objavljeni trije javni razpisi, in sicer Sofinanciranje čebelarske opreme, Racionalizacija sezonske selitve panjev in Subvencioniranje vzreje čebeljih matic.