Skoči do osrednje vsebine

Na Agrobiznis konferenci minister Podgoršek poudaril pomen novih tehnologij za razvoj kmetijstva

Minister dr. Jože Podgoršek je bil danes gost 6. Agrobiznis konference Nove tehnologije v kmetijstvu. V ospredju konference so bili trendi in razvojni projekti, nove tehnologije in priložnosti za razvoj kmetijstva, inovacije in primeri dobrih praks uporabe umetne inteligence. Na dogodku so razglasili tudi zmagovalce natečaja Agro Hi-tech 2021.

Moški v pisarni gleda v računalniški zaslon, na katerem je moderatorka konference med govorom.

Napoved ministra Podgorška na 6. konferenci Nove tehnologije v kmetijstvu | Avtor MKGP

1 / 3

Agrobiznis, projekt časnika Finance, ki ga podpira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, spodbuja podjetništvo in inovativnost v kmetijstvu in živilskopredelovalni industriji. Glavni vsebinski stebri projekta so podjetništvo, turizem na podeželju in nove tehnologije, ki so bile v ospredju današnje, že šeste konference o naprednih, digitalnih, inovativnih tehnologijah v kmetijstvu. Njihova uporaba omogoča razvoj sodobnega kmetijstva in prinaša številne koristi: povečuje produktivnost, donos pridelkov in proizvodnost živali, optimizira vložke v postopke ter zmanjšuje obseg dela, dviga dobičkonosnost, pomaga kmetovati natančneje, učinkoviteje in trajnostno.

O pomenu novih tehnologij za razvoj in prihodnost kmetijstva je v uvodnem nagovoru spregovoril minister dr. Jože Podgoršek. Izpostavil je, da nove tehnologije predstavljajo pomemben vidik treh prioritet slovenskega predsedovanja Svetu EU: reforme skupne kmetijske politike, trajnostnega kmetijstva in razvoja podeželja v okviru evropskega zelenega dogovora. Reforma skupne kmetijske politike bo spodbujala razvoj kmetijstva ob uporabi sodobnih, inovativnih tehnologij, s sofinanciranjem vlaganj v njih bodo proizvajalcem v pomoč pri zagotavljanju varne, trajnostne in kakovostne hrane.

»Potrebujemo nove tehnologije, potrebujemo nova znanja, potrebujemo digitalizacijo. Ta področja naslavljamo tudi v strateških načrtih. V Sloveniji bomo tem vsebinam v novem programskem obdobju namenili posebno pozornost in jo podprli s finančnimi ukrepi.« Minister je dejal tudi, da je za modernizacijo in digitalizacijo kmetijskih gospodarstev ter živilskopredelovalnega sektorja namenjenih skoraj 200 milijonov evrov iz drugega stebra. »To je ena od treh največjih finančnih intervencij v strateškem načrtu Republike Slovenije, s katero bomo dosegli prepotrebno reformo kmetijstva, prilagajanje novim zahtevam in dosegli stabilizacijo kmetijske pridelave.« Druga dva ključna segmenta investicij sta dobrobit živali, kateremu je za petletno obdobje namenjenih preko 75 milijonov evrov nepovratnih sredstev, za prilagajanje na podnebne spremembe pa slabih 50 milijonov evrov.

Pomembno je bilo tudi sporočilo, da so vse države članice Evropske unije v strateških načrtih izrazito podprle pomlajevanje kmetijstva in mlade prevzemnike kmetij. Tem se v Sloveniji daje podpora v prvem in drugem stebru, torej pri neposrednih plačilih, investicijskih podporah in podporah za prevzem kmetij. »Mlade prevzemnike potrebujemo zato, ker bistveno hitreje vnašajo nove tehnologije, nova znanja na kmetijska gospodarstva,« je poudaril minister.

Prav o tem je tekla beseda v nadaljevalnih vsebinskih sklopih, kjer so bili govorci  številni slovenski in tuji strokovnjaki. Kako umetna inteligenca spreminja kmetijstvo, najboljši primeri uporabe umetne inteligence v praksi, kje v kmetijstvu so priložnosti za tehnološki in digitalni razvoj in kako do virov financiranja ter ustrezne svetovalne podpore – so ključni poudarki današnje konference.

Del konference je bil posvečen natečaju Agro Hi-tech 2021 in razglasitvi zmagovalnih rešitev pri razvoju, prenosu in uporabi novih tehnologij v celotni prehranski verigi od njive do mize. V treh kategorijah so zmagovalci postali:

  • najboljši ponudnik novih tehnologij v kmetijstvu: Evegreen d. o. o.;   
  • najboljši uporabnik novih tehnologij v kmetijstvu: Mlekarna Planika d. o. o. Kobarid v sodelovanju s TF LAB, raziskovanje in razvoj filtracijskih sistemov, d. o. o.; 
  • najboljša ideja novih tehnologij v kmetijstvu: RGA raziskovalna genetika in agrokemija, d. o. o.