Skoči do osrednje vsebine

Nove odločbe nadomestila odmere za delovanje in vzdrževanje namakalnih sistemov - Vogršček

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je 3. 12. 2021 začela uporabnikom namakalnih sistemov na območju namakalnega razvoda (NR) Vogršček pošiljati nove odločbe o odmeri nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov za leto 2021. Pravnim osebam (podjetja, župnije, lovske družine, krajevne skupnosti,…) in fizičnim osebam s pristopnico bo FURS odločbe vročal elektronsko prek portala eDavki.

V skladu z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 (Uradni list RS, št. 115/21) so bili pripravljeni novi podatki glede nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov v sklopu namakalnega razvoda (NR) Vogršček. Uporabniki namakalnih sistemov na območju NR Vogršček so oproščeni plačila nadomestila za kritje stroškov za delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov na območju NR Vogršček za leto 2021. Oprostitev plačila nadomestila je opredeljena kot državna pomoč po pravilu de minimis.

Uporabniki, ki so že plačali nadomestilo, bodo dobili povrnjen znesek.

Dodatne informacije lahko zavezanci dobite ob ponedeljkih med 9. in 11. uro, in sicer:

  • na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, (01 434 11 00, e-pošta: skzgrs@gov.si)
  • na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (01 478 90 59, e-pošta: hms@gov.si ).