Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek nagovoril udeležence dialoga o podnebju

Minister dr. Jože Podgoršek se je kot predsedujoči Svetu za kmetijstvo in ribištvo udeležil avdio video konference udeležil dialoga o podnebju. Na virtualnem dialogu je predstavil glavne dosežke slovenskega predsedovanja Svetu EU, ki se vežejo na kmetijstvo in vez z okoljem in podnebnimi spremembami. Izpostavil je tudi kmetijsko okoljske teme, ki čakajo francosko predsedstvo. Panelna razprava je potekala pod pokroviteljstvom globalne koalicije mladih za podnebje Generation Climate Europe in Mladinskim svetom Slovenije.

Minister dr. Jože Podgoršek spremlja dogajanje na ekranu. Za njim logotip predsedovanja Svetu Evropske Unije.

Minister dr. Jože Podgoršek | Avtor MKGP

1 / 2

V svojem uvodnem nagovoru je minister izpostavil, da je bil glavni dosje slovenskega predsedstva  reforma skupne kmetijske politike (SKP). Veliko napora je bilo zato vloženega v pripravo in sprejetje zakonodajnih aktov, ki so bili pretekli teden potrjeni na zasedanjih Evropskega Parlamenta in Sveta. Ob tem je dodal;  »Nova zakonodaja utira pot za pravičnejšo, bolj zeleno in bolj uspešno zasnovano SKP, ki želi zagotoviti trajnostno prihodnost za evropske kmete in okolje, zagotoviti bolj ciljno usmerjeno podporo manjšim kmetijam in državam članicam omogočiti večjo prožnost pri prilagajanju ukrepov lokalnim razmeram. Pri tem bodo imeli pomembno vlogo strateški načrti ki bodo reformo SKP prenesli v konkreten sklop dejavnosti in ukrepov, ki bodo med drugim posebno pozornost namenjali varstvu okolja, biodiveriziteti ter podnebnim spremembam.« Pomembno vlogo bodo imeli tudi mladi »Močno računamo na mlado generacijo kmetov, da bodo izkoristili okvir SKP, ki spodbuja in podpira prehod na okoljske in trajnostne kmetijske prakse, ki bodo podpirale biotsko raznovrstnost, dobrobit živali in druge naravovarstvene vidike kmetijske proizvodnje. Poleg tega bi lahko mlada generacija spodbudila povpraševanje po ekoloških in živalim prijaznih izdelkih.« Kot pomembne dosežke na področju kmetijstva je izpostavil tudi sprejetje sklepov sveta glede Akcijskega načrta o ekološkem kmetijstvu in organizacijo tedna opraševalcev.

V nadaljevanju je predstavil tudi dosežke na področju gozdarstva. Poudaril je, da je bil cilj slovenskega predsedstva sprejetje sklepov Sveta o Strategiji za gozdove kar so uresničili na novembrskem zasedanju. Ob tem je dodal; »Nova strategija poudarja trajnostno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi ter poudarja vlogo gozdov in gozdarstva pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, zmanjševanju vpliva podnebnih sprememb ter ohranjanju in razvoju podeželja.«

Dotaknil se je tudi mednarodne okoljske konference COP 26, ki je med slovenskim predsedovanjem potekala v Glasgowu. Na konferenci je bilo poudarjeno, da mora kmetijstvo z dobro prakso upravljanja tal in optimalno uporabo hranil, vključno z organskimi gnojili prispevati k doseganju podnebnih ciljev. »Pri tem je seveda pomembno upoštevati različne sisteme kmetijske proizvodnje ter spodbujati dolgoročne naložbe v trajnostno kmetijstvo, ki koristijo tako okolju, kmetom kot živalim« je povedal minister. Dodal je tudi, da bo imelo pri izvajanju teh politik pomembno vlogo francosko predsedstvo, ki bo svoj šest mesečni mandat pričelo z januarjem.