Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 106. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 106. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlog uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k Predlog uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije - 13316/21. Republika Slovenija podpira Predlog navedene uredbe.

Vse uredbe o ribolovnih možnostih morajo omejiti ulov staležev rib na ravni, skladno s splošnimi cilji skupne ribiške politike (SRP). Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki  določa cilje za letne predloge omejitev ulova in ribolovnega napora za zagotovitev, da je ribištvo Unije ekološko, gospodarsko in družbeno trajnostno. Določanje ribolovnih možnosti je ciklus letnega upravljanja (dvoletnega v primeru globokomorskih staležev), vendar to ni ovira za dolgoročne pristope k upravljanju. Evropski parlament in Svet sta med drugim sprejela večletna načrta za Severno morje  in za zahodne vode. Nekatere ribolovne možnosti iz tega predloga Unija določi samostojno, nekatere pa so bile dogovorjene na podlagi večstranskih ali dvostranskih posvetovanj. Na podlagi rezultatov se izvede notranja dodelitev med države članice po načelu relativne stabilnosti.

Ribolovne možnosti, ki jih v predlogu predlaga Komisija, odražajo znanstveno mnenje glede stanja staležev in njegove uporabe na način, opisan v letnem Sporočilu Komisije Za bolj trajnostni ribolov v EU: trenutno stanje in usmeritve za leto 2022.

Gre za predlog uredbe, o katerem je treba doseči dogovor načeloma pred koncem leta, da se ribičem EU v Atlantiku, Severnem morju, povezanih morjih ter v območjih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva omogoči pravočasen začetek ribolova v prihodnjem letu tj. 2022.

Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiški izvajajo ribolov v severnem Jadranu.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu.

V zadnjih letih se na območjih gojenja školjk v slovenskem morju vedno pogosteje in v vedno večjem številu pojavljajo orade, ki se zadržujejo območjih gojenja školjk in se hranijo z naseljenimi mladicami školjk pa tudi odraslimi školjkami. Zaradi tega prihaja do manjše proizvodnje in posledično gospodarske škode. Školjkarji opozarjajo, da se v zadnjih letih škoda le še povečuje, zaradi česar se ogroža nadaljnje izvajanje dejavnosti školjkarstva.

Školjkarji nimajo na razpolago drugih možnosti oziroma učinkovitih ukrepov, s katerimi bi škodo zmanjšali, razen z zmanjšanjem števila orad oziroma izlovom orad in drugih rib, ki se prehranjujejo s školjkami, v objektih marikulture. Ker pa je na podlagi veljavnega Zakona o morskem ribištvu prepovedano izvajati ribolov bližje kot 150 metrov od objektov, namenjenih marikulturi, je onemogočeno vplivati na število orad in s tem na škodo, ki jo te povzročajo.

Predlog zakona omogoča izlov orad in drugih rib, ki jedo školjke, znotraj 150 m pasu okrog objektov, namenjenih marikulturi. Ker se posamezni objekti marikulture nahajajo tudi v ribolovnem rezervatu Strunjan in Portorož, je potrebno določiti izjemo za izvajanje ribolova tudi v navedenih rezervatih. Ribolov bo dovoljen le na podlagi posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov, ki se bo izdalo na podlagi javnega poziva, v katerem bodo določeni osnovni pogoji in kriteriji za izdajo dovoljenja. Dovoljenje se bo izdalo posameznim imetnikom dovoljenj za gospodarski ribolov, ki bodo izpolnjevali določene pogoje in pravočasno oddali vlogo. Potrebno bo tudi pozitivno strokovno mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije. Izdano bo za določen čas, za določeno območje, s predpisanim ribolovnim orodjem in pogojem, da se predhodno o vsakem ribolovu obvesti ribiška inšpekcija.