Skoči do osrednje vsebine

Sprejeta pravičnejša in okolju prijaznejša kmetijska politika 2023–2027, ki temelji na uspešnosti

Svet EU je danes sprejel sveženj zakonodajnih uredb za reformo skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023–2027. »Izjemno sem vesel potrditve na Svetu, saj si je slovensko predsedstvo kot ključno prednostno nalogo zadalo dokončanje reforme SKP. S tem smo na dobri poti, da bo po predložitvi strateških načrtov držav članic do konca leta, nova SKP začela izvajati leta 2023«, je dejal minister dr. Jože Podgoršek.

Dvorana sveta Evropske unije med zasedanjem. Ministri sedijo na stolih in poslušajo govorca

Dvorana Sveta EU | Avtor Svet EU

Razprava o reformi SKP se je začela leta 2018, ko je Komisija objavila zakonodajne predloge. Svet in Evropski parlament sta oktobra 2020 sprejela svoja pogajalska izhodišča, s čimer so se začela devetmesečna pogajanja, ki so se končala s političnim dogovorom, sprejetim junija 2021. Dr. Jože Podgoršek: »Po več kot treh letih trdega dela smo končno prispeli na cilj. Nova SKP pomeni mejnik v kmetijski politiki v EU, saj bo evropskim kmetom omogočila pravičnejšo in bolj trajnostno prihodnost. Zavedamo se, da je v kmetijstvu potrebno poskrbeti tudi za večjo konkurenčnost, povezovanje, prenos znanja in razvoj. Predvsem pa ocenjujem, da je prenovljena skupna kmetijska politika bolj ambiciozna na področju varovanja okolja ter prilagajanja podnebnim spremembam«.

SKP ostaja ključna politika, ki prispeva k ohranjanju primerne dohodkovne ravni kmetov in ohranjanju konkurenčnosti tega sektorja. S sprejetjem nove SKP bo kmetijski sektor tudi v bodoče na trajnosten način sposoben zagotoviti zadostno preskrbo z varno in kakovostno hrano za državljane EU.

Ključna značilnost nove SKP je uvedba strateških načrtov na ravni držav članic, kar državam članicam omogoča, da izvajanje SKP v večji meri kot do sedaj prilagodijo potrebam svojih kmetijskih skupnosti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in deležniki. Nova SKP posebno pozornost namenja tako imenovani zeleni arhitekturi in s tem potrjuje višje ambicije na področju okolja ter prilagajanja na podnebne spremembe. »Nova politika si je postavila najvišje okoljske cilje do zdaj, pri čemer je četrtina neposrednih plačil namenjena okoljsko prijaznim načinom kmetovanja«, poudarja dr. Podgoršek. Na pobudo Evropskega parlamenta je vključena tudi socialna dimenzija. »SKP je prva politika EU, ki vključuje socialno razsežnost, s čimer bo prispevala k izboljšanju zaposlitvenih pogojev delavcev v kmetijstvu.«

Nov zakonodajni sveženj je sestavljen iz treh uredb in sicer uredbe o strateških načrtih SKP, uredbe o spremembi uredb o skupni ureditvi kmetijskih trgov, shemah kakovosti in ukrepih v najbolj oddaljenih regijah ter uredbe o financiranju, upravljanju in spremljanju SKP. Uredbe bosta podpisala tako Svet kot Parlament in bodo objavljene v Uradnem listu EU še letos. Pravočasen sprejem uredb je pomemben, ker moraj države članice do 1. januarja 2022 predložiti osnutke strateških načrtov v odobritev Evropski komisiji, ki bo nato sprožila postopek ocenjevanja načrtov in zagotavljanja povratnih informacij. Nova SKP, ki se bo začela izvajati z letom 2023, se bo uporabljala do leta 2027.