Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Milijon evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v vrednosti 1.000.000 evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 17. avgusta 2020 do vključno 21. oktobra 2020 do 23:59.

 • 8 mio EUR za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 (PRP 1014–2020) za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 8 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa, doseči intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu ter ustvariti nova delovna mesta.

 • Odločitve s 27. seje Vlade RS s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada RS je na 27. seji obravnavala in sprejela pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Pojasnilo, vezano na objave v javnosti o zniževanju standardov zaščite čebel in opraševalcev

  V javnosti so se pojavile navedbe in prispevki, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano znižuje standarde na področju zaščite čebel in drugih opraševalcev. Napačne navedbe se nanašajo na dve vsebinsko različni zadevi, ki se med seboj mešajo in v javnosti sprožajo napačno razumevanje oz. napačni prikaz dejanskega stanja. V nadaljevanju zato pojasnjujemo obe različni zadevi, ki nista povezani z zniževanjem standardov ali ogrožanjem čebel in opraševalcev.

 • Ministrica dr. Pivec: »Izjemno sem zadovoljna z izkupičkom pogajanj za naše kmetijstvo in podeželje«

  Voditelji EU so končali večdnevna pogajanja o večletnem finančnem okvirju za obdobje 2021-2027 in paketu za okrevanje. Gre za sredstva višini 1.074 mrd EUR za Večletni finančni okvir EU in 750 mrd za paket za okrevanje, od tega 390 mrd nepovratnih sredstev. Ker večino sredstev za izvajanje slovenske kmetijske in tudi ribiške politike pridobimo iz EU, so bila ta pogajanja za Slovenijo oziroma za sektor kmetijstva ter razvoja podeželja zelo pomembna. »Ves čas smo si prizadevali za ohranitev obsega sredstev SKP zlasti za neposredna plačila in sredstva razvoja podeželja. In glede na končni rezultat lahko tudi rečem, da smo bili pri tem tudi uspešni, tako na ravni EU, kot tudi z vidika Slovenije«, je dejala ministrica dr. Aleksandra Pivec. Sicer pa je ministrica vsebino dogovora na področju kmetijstva podrobneje pojasnila v izjavi za medije.

 • Pogajanja na vrhu EU prinesla Sloveniji 1,8 milijarde evrov za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike

  Voditelji EU so danes končali večdnevna pogajanja o večletnem finančnem okvirju za obdobje 2021-2027 in inštrumentu za okrevanje. Del napornih pogajanj je bil namenjen višini sredstev za skupno kmetijsko politiko, oziroma prihodnosti kmetijskega sektorja in podeželja. Sloveniji je uspelo na področju skupne kmetijske politike izpogajati več sredstev, kot je predlagala Evropska komisija maja 2018. Slovenija naj bi po trenutnih ocenah v naslednjem finančnem obdobju 2021-2027 prejela 1,6 milijarde evrov (v cenah 2018) oziroma 1,8 milijarde evrov v tekočih cenah. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je po zaključku pogajanj izrazila zadovoljstvo, da je Slovenija bistveno izboljšala predlog Evropske komisije glede sredstev za razvoj podeželja. Ob tem je spomnila, da je Slovenija s podporo večine držav članic na Svetu EU januarja 2019 Evropski komisiji naslovila zahtevo, da se sredstva za razvoj podeželja ne smejo zniževati.

 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu v javni obravnavi

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Osrednja sprememba zakona se nanaša na spremenjeni definiciji kmeta in kmetijskega gospodarstva.

 • Predstavitev razpisov in prijava na nepovratna sredstva v gozdno-lesni verigi

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v juliju in avgustu v Uradnem listu RS objavilo več javnih razpisov s področja gozdno-lesne verige iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Ker si želimo, da bodo upravičenci o razpisih pravočasno obveščeni in bodo njihove vloge dobro pripravljene, bomo na različnih lokacijah po Sloveniji organizirali predstavitve javnih razpisov.

 • Kmetijski ministri EU o strategiji od vil do vilic in reformi skupne kmetijske politike

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je danes v Bruslju udeležila zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo (AGRIFISH). Ministri so se v okviru srečanja seznanili s poročilom o napredku obravnave pri zakonodajnem svežnju o reformi Skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje po letu 2020 ter nadaljevali z vsebinsko razpravo o reformi SKP, kjer so se osredotočili zlasti na vprašanja zelene arhitekture, strategije Od vil do vilic in novega modela izvajanja

 • Ministrice za kmetijstvo držav Nemčije, Portugalske in Slovenije podale skupno izjavo o prednostnih nalogah na področju kmetijstva

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je danes v Bruslju udeležila zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo (AGRIFISH). Ob robu Sveta EU so kmetijske ministrice Nemčije, Portugalske in Slovenije s skupno izjavo predstavile program dela »tria« bodočega predsedstva na področju kmetijstva, ribištva in gozdarstva.

 • Na Odboru Evropske komisije za fitofarmacevtska sredstva ne poteka razprava o znižanju standardov zaščite čebel in opraševalcev

  Razprava o zniževanju standardov zaščite za čebele na nivoju EU ne poteka. Na dvodnevnem zasedanju Odbora Evropske komisije za fitofarmacevtska sredstva (FFS), ki se je začelo 16.julija 2020 bo Evropska Komisija preko video konference predstavila različne opcije metodologij ocenjevanja tveganj za čebele in opraševalce. Do zdaj se države članice še niso formalno opredelile do različnih metodologij. Predvidoma bo na oktobrskem zasedanju sledila natančnejša opredelitev obsega ocene tveganja, ko se predvideva tudi potrditev posodobljenih smernic. Strokovno stališče Slovenije temelji na mnenju strokovnjakov s področja ekotoksikologije, ki imajo večletne izkušnje z ocenjevanjem tveganja za čebele. Na tem odboru in na nivoju EU ne poteka razprava o znižanju standardov, kot se napačno omenja v javnosti. V kolikor bi se na dnevni red EK kadarkoli v prihodnosti uvrstila razprava o znižanju standardov, bo Slovenija dala jasen apel, da se standardi za zaščito ne smejo zniževati in ne bo podprla nobene odločitve, ki bi bila kakorkoli povezana z znižanjem standardov zaščite čebel.

 • Ministrica dr. Aleksandra Pivec o kmetovanju na težko dostopnih območjih

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec je skupaj z državnim sekretarjem dr. Jožetom Podgorškom obiskala Haloze, kjer si je ogledala primere kmetovanja v težje dostopnih območjih ter se udeležila okrogle mize na temo prihodnosti hribovskih kmetih. Popoldne je ministrica obiskala Lendavo, kjer se je najprej sestala z vodstvom Kmetijskega gospodarstva Lendava ter si ogledala njihove obdelovalne površine in proizvodne kapacitete.

 • 9 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 9 milijonov evrov. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 10. avgusta 2020 do vključno 19. oktobra do 24. ure za naložbe v izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.

 • 6,4 mio EUR za odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami za učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi

  Danes bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 6,4 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov s gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa in s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

 • Četrta seja Sveta za kmetijstvo in podeželje

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj potekala četrta seja Sveta za kmetijstvo in podeželje, ki se jo je udeležil tudi Državni sekretar dr. Jože Podgoršek. Osrednji temi sta bili predstavitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu ter seznanitev s Poročilom varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2019.

 • Državni sekretar na obisku v živilskopredelovalnih podjetjih

  Državni sekretar dr. Jože Podgoršek se je udeležil delovnega obiska, ki ga je organizirala GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. V okviru obiska so se sezanili z delom v skupini Panvita in PP Agro ter si ogledali primere praks tudi na terenu.

 • Šesta seja sveta za ženske na podeželju

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekala šesta seja Sveta za ženske na podeželju, ki se jo je udeležila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec. Na seji so se udeleženke seznanile z vlogo lastnic pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji.

 • Poročilo nadzora sadja in zelenjave na stojnicah in tržnicah 2020

  Inšpektorji za hrano so od 13. maja do 14. julija 2020 z namenom ugotavljanja sledljivosti in ustrezne označenosti sadja in zelenjave ter z namenom ugotavljanja primerov zavajanja potrošnikov, posebno glede navajanja porekla, izvajali poseben nadzor. V okviru posebnega nadzora je bilo od 13. maja do 14. julija. 2020 izvedenih 292 pregledov. Pregledanih je bilo 235 različnih zavezancev.

 • Za naložbe v kmetijska gospodarstva 4 milijone evrov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 4.000.000 evrov. Javni razpis je namenjen obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 3. avgusta 2020 do vključno 16. septembra 2020 do 24. ure.

 • Za preprečevanje in odpravo škode v gozdovih zaradi naravnih nesreč na voljo 1.370.000 evrov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do danes v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz podukrepa 8.4 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi naravnih nesreč Višina razpisanih sredstev za oba javna razpisa je 1.370.000 evrov.