Skoči do osrednje vsebine

Svet za kmetijstvo poudaril pomen delovanja enotnega trga pri zagotavljanju prehranske varnosti

Ministri za kmetijstvo so drugi dan zasedanja pozornost namenili odpornosti prehranskega sistema in zagotavljanju trdnosti prehranske verige. Soglasno so bili sprejeti sklepi Sveta o novem načrtu izrednih ukrepov za zagotavljanje preskrbe s hrano in prehranske varnosti v kriznih časih. Ministri so opravili tudi razpravo o nepoštenih praksah v verigi preskrbe s hrano in obravnavali predlog Komisije glede preprečevanja krčenja gozdov. Svet, ki mu je zadnjič predsedoval minister dr. Jože Podgoršek, se je seznanil tudi s pripravo strateških načrtov skupne kmetijske politike.

Ministri za kmetijstvo so soglasno sprejeli sklepe Sveta o načrtu izrednih ukrepov za zagotavljanje preskrbe s hrano in prehranske varnosti v kriznih časih. Ta načrt je Komisija pripravila v okviru strategije »od vil do vilic«. EU bo pomagala pri spoprijemanju z izzivi, kot so izredni vremenski pojavi, vprašanja v zvezi z zdravjem rastlin in živali ter pomanjkanje ključnih vložkov, na primer gnojil, energije in delovne sile. Svet v sklepih pozdravlja predlagani načrt in poudarja, da je treba prehranski sistem pripraviti na morebitna tveganja, obravnava prihodnjih katastrof pa mora temeljiti na izkušnjah, pridobljenih med pandemijo covida-19. Države članice zlasti poudarjajo pomen notranjega trga in menijo, da bi bilo treba v primeru krize ohraniti čezmejno mobilnost ljudi, blaga, storitev in kapitala. Poleg tega podpirajo vzpostavitev stalnega mehanizma, s katerim bi nadzirali stopnjo pripravljenosti EU na grožnje prehranski varnosti. Minister dr. Jože Podgoršek: »Sklepi odražajo zavezo držav članic, da bodo preskrbo s hrano v Evropi zavarovale pred morebitnimi grožnjami. Na podlagi izkušenj iz pandemije lahko zagotovimo, da bo naš odziv na prihodnje krize usklajen na ravni EU in da bo omogočil neprekinjeni pretok ljudi, blaga in storitev prek meja.«

Ministri so opravili orientacijsko razpravo o nepoštenih trgovinskih praksah v kmetijstvu. Nepoštene trgovinske prakse med podjetji kršijo pravila poslovnega ravnanja, kar povzroča neravnovesje v verigi preskrbe s hrano med malimi in velikimi izvajalci dejavnosti. Kmetje in manjša podjetja se zato pogosto znajdejo v podrejenem položaju brez pogajalske moči. »Izboljšanje položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano je ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja kakor tudi zame osebno, saj kot nekdanji varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano s posebno pozornostjo spremljam delovanje verig in odnose med deležniki s poudarkom na položaju kmetov kot najšibkejšega pogajalca,« je povedal dr. Podgoršek. Glavni orodji v boju proti nepoštenim trgovinskim praksam sta direktiva EU o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano in skupna kmetijska politika, ki bo z izboljšano pogajalsko močjo okrepila položaj kmetov v verigi ter povečala konkurenčnost kmetijsko-živilskega sektorja.

Evropska komisija je predstavila predlog uredbe o dostopnosti na trgu EU in izvozu proizvodov, povezanih s krčenjem in degradacijo gozdov. Glavni vzrok krčenja in degradacije gozdov na svetovni ravni je širjenje kmetijskih zemljišč, ki je povezano s proizvodnjo blaga, kot so soja, govedina, palmovo olje, les, kakav in kava. EU lahko kot velika uvoznica tega blaga poveča svoj vpliv na krčenje in degradacijo gozdov po svetu z dovoljenjem izključno takšnih proizvodov na trgu EU, ki ne povzročajo krčenja gozdov in so zakoniti. »Pozdravljam predlog uredbe o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov. Ker so gozdovi izjemno pomembni za našo skupno prihodnost, upam in želim, da bomo z uvedbo obveznih pravil za gospodarske subjekte, ki v EU izvažajo blago, ki povzroča krčenje gozdov, prispevali k ohranjanju gozdov na svetovni ravni,« je poudaril minister Podgoršek.

Ministri so se seznanili tudi s stanjem priprav strateških načrtov za izvajanje skupne kmetijske politike v državah članicah. Rok za oddajo načrtov Komisiji je 1. januar 2022. Znova so govorili tudi o stanju na trgu prašičjega mesa ter rasti cen gnojil in surovin za krmo. Slovensko predsedstvo je predstavilo tudi sklepe konference na visoki ravni o predvidevanju v okviru pobude BIOEAST, ki jo je skupaj z Madžarsko organiziralo konec septembra.