Skoči do osrednje vsebine

2. seja Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes udeležil 2. seje Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov v tretjem 5-letnem mandatu.

Minister Podgoršek na seji Sveta za promocijo

Minister Podgoršek na seji Sveta za promocijo | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Minister je uvodoma poudaril pomembnost promocije lokalne hrane, še posebej certificiranih proizvodov, označenih z znakom »izbrana kakovost Slovenija«, ki so med potrošniki že res dobro poznani in pomembno vodilo za izbor slovenskih izdelkov. Poudaril je, da je prehranska varnost na ravni EU odvisna od samooskrbe vsake posamezne članice znotraj EU. Še posebej je potrebno narediti vse, da se tovrstne promocije nadaljujejo brez prekinitev v naslednjih letih.

Člani sveta so se seznanili z rezultati začetnih javnomnenjskih raziskav, ki so bile izvedene pred prvim valom 3-lete promocijske kampanje v sektorju mleka ter sektorju govejega in perutninarskega mesa, kar bo podlaga za merjenje uspešnosti kampanj.

Pod sloganom Naša super hrana je zaključen prvi – jesenski val triletnih promocijskih kampanj v sektorju mleka in govejega ter perutninskega mesa, kjer so izpostavljene prednosti poseganja po slovenskem mleku in mesu ter izdelkih, ter prednosti nacionalne sheme in oznake »izbrana kakovost Slovenija«, ki zagotavlja, da so tako označeni in certificirani proizvodi 100% pridelani in predelani v Sloveniji, kakovostni in dodatno kontrolirani. Konec leta se izteka tudi zadnji val triletne promocijske kampanje v sektorju sadja. Za novo triletno obdobje je Evropska komisija že odobrila program promocije v sektorju sadja v višini 630.000 evrov.

Svet se je nadalje seznanil s stanjem zbiranja obveznega prispevka za promocijo v sektorjih mleka, mesa in sadja, ki so vključeni v promocijo. Seznanil se je tudi s planom medijskih zakupov za pomlad in jesen 2022, ko se načrtuje nadaljevanje promocije v sektorjih mleka in mesa. Pomladna promocija v sektorju mleka se bo izvajala od 10. aprila do 31. maja 2022, za kar je predvidenih 200.000,00 evrov, promocija v sektorju mesa pa bo potekala od 15. aprila do 5. junija 2022 v skupni vrednosti 344.000,00 evrov.

V želji zagotoviti kontinuirano promocijo tudi po končanem 3-letnem programu 2021-2023 sta sektor mleka in mesa Svetu posredovala sklepe, da želita nadaljevati s promocijo tudi po zaključku tekočega 3-letnega programa, torej v obdobju 2023 - 2025. Svet se je s sklepi seznanil in jih potrdil. Ministrstvo bo na tej podlagi začelo postopke za sprejem pravnih podlag, da se bo promocija po novem programu lahko začela leta 2023.

Svet se je nadalje seznanil z aktivnostmi v sektorju žit, ki je na ministrstvo že poslal vlogo za priznanje označbe izbrana kakovost, kar je prvi korak do promocije v tem sektorju.

Z aktivnostmi za vstop sektorja v promocijo je začel tudi sektorski odbor za vina, kar je izrazil na svoji konstitutivni seji v novembru.

Ob zaključku se je Svet seznanil z ustanovitvijo interne delovne skupine za pripravo sprememb Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, pri čemer so bile institucije pozvane, da na ministrstvo  posredujejo predloge dopolnil omenjenega zakona.

Svet za promocijo v okviru Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov sestavljajo: Roman Žveglič (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZS) – predsednik sveta, Danilo Potokar (KGZS), dr. Tatjana Zagorc (Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij / GZS – ZKŽP), mag. Anita Jakuš, (GZS - ZKŽP),  Toni Balažič (GZS - ZKŽP), Alenka Marjetič Žnider (Zadružna zveza Slovenije), Ana Le Marechal Kolar n Jožica Župec (obe Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).