Skoči do osrednje vsebine

Razglasitev prejemnika mednarodne nagrade Zlata čebela 2021

20. decembra 2017 je Generalna skupščina OZN na pobudo Slovenije soglasno sprejela resolucijo, s katero je 20. maj uradno razglasila za svetovni dan čebel (SDČ). V ponedeljek, 20. 12., točno na četrto obletnico razglasitve SDČ, bo znan zmagovalec mednarodnega natečaja za nagrado Zlata čebela. Nagrado bo v Hiši kranjske čebele podelil predsednik republike Borut Pahor.

Fotografija nagrade, ki jo prejme nagrajenec.

Nagrada Zlata čebela | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

V ponedeljek,  20. 12., bo prvič podeljena mednarodna nagrada Zlata čebela. Prejemnika nagrade bo na prireditvi v Hiši kranjske čebele v Višnji gori razglasil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predsednik Odbora za podelitev nagrade Zlata čebela dr. Jože Podgoršek, nagrado pa bo nagrajencu podelil predsednik republike Borut Pahor.

Nagrada Zlata čebela je najvišja državna nagrada na področju zaščite čebel ter prepoznavanja vloge čebel in drugih opraševalcev pri zagotavljanju prehranske varnosti, trajnostnega kmetijstva, ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine. S podeljevanjem nagrade spodbujamo in podpiramo inovativnost, vrhunskost posameznikov ali pravnih oseb, ki so posebej pomembno prispevali k zaščiti in krepitvi zavedanja o pomenu čebel in drugih opraševalcev na svetovni ravni, hkrati pa tudi spodbujamo krepitev aktivnosti, povezanih z delom in izjemnimi dosežki posameznika ali pravnih oseb na prej navedenih področjih.

Na javni natečaj je prispelo 21 predlogov za 17 kandidatov za nagrado. Največ predlogov je prispelo iz Slovenije (8), Avstrije (2) in Gruzije (2), po en pa iz Filipinov, Hrvaške, Irana, Kanade, Nemčije, Danske, Slovaške, Srbije in Toga. Odbor za podelitev nagrade Zlata čebela je med izredno kakovostnimi predlogi kandidatov soglasno izbral prejemnika nagrade Zlata čebela 2021, njegovo ime pa bo razglašeno na slavnostni podelitvi nagrade v ponedeljek 20. decembra.

Dodatne informacije

Pobudnica projekta za razglasitev svetovnega dne čebel je bila leta Čebelarska zveza Slovenije (ČZS). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), ČZS ter ostali partnerji in državni resorji so, po večletnem delu, iskanju podpore in zahtevnih uradnih postopkih za potrditev pobude, leta 2017 pri Združenih narodih uspeli z razglasitvijo 20. maja za svetovni dan čebel, kar predstavlja enega večjih diplomatskih dosežkov. Slovenija si tako s svetovnim dnevom čebel in z nagrado Zlata čebela prizadeva za prenos znanja in tehnologije ter utrditev v svetu kot zelene, zdrave, proaktivne in inovativne države.

Na MKGP se zavedamo pomena in odgovornosti, ki jo je prinesla razglasitev SDČ, zato vsako leto sodelujemo oziroma organiziramo številne dogodke, s katerimi ozaveščamo in opozarjamo na ohranjanje in pomen čebel ter drugih opraševalcev, izvajamo pa tudi druge sistemske aktivnosti, pomembne za čebelarstvo. Eden največjih projektov promocije in informiranja ter spodbujanja k aktivnemu sodelovanju pri zaščiti čebel oz. opraševalcev, je nagrada Zlata čebela.

Nagrajenec bo poleg skulpture in plakete prejel tudi finančno nagrado v višini 28.000 evrov. Nagrado Zlata čebela je po kreativni zasnovi, izbrani na javnem anonimnem natečaju, izdelal Urh Wiegele. Skulptura nagrade je v svojem bistvu parafraza čebeljega življenja - njenega vsakokratnega izleta in vrnitve v panj, ki z neskončno majhnimi dejanji opravlja neskončno velike naloge. Tako skulptura izraža neposredno povezavo med čebelo ter dejanji prejemnika nagrade.