Skoči do osrednje vsebine

Svet je odobril ribiški dogovor med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom

Svet je odobril dogovor med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom o ribolovnih možnostih za leto 2022. Ribičem v Evropski uniji bo to omogočilo, da uresničijo svoje ribolovne pravice v Atlantiku in Severnem morju. Z odločitvijo so določene ribolovne pravice za približno 100 deljenih ribjih staležev v vodah Unije in Združenega kraljestva, vključno z omejitvijo celotnega dovoljenega ulova za posamezno vrsto.

Ministri so na Svetu za kmetijstvo in ribištvo, ki je potekal 12. in 13. decembra, določili začasni celotni dovoljeni ulov za deljene staleže z Združenim kraljestvom, dokler se ne končajo posvetovanja med Unijo in Združenim kraljestvom. Te omejitve ulova se bodo spremenile tako, da se bo upošteval novi sporazum. Minister je ob današnjem sprejetju povedal: "Uspešen zaključek letošnjih posvetovanj o deljenih ribjih staležih je dober obet za prihodnja pogajanja z Združenim kraljestvom. Z dobro voljo in konstruktivnim pristopom na obeh straneh smo uspeli doseči dogovor, ki ribičem v EU zagotavlja večjo gotovost za prihodnost."

Uredbo o ribolovnih možnostih za leto 2022, vključno s spremembami glede končnih kvot, bodo dokončali pravni in jezikovni strokovnjaki Sveta, čemur bosta sledila formalno sprejetje na Svetu in objava v Uradnem listu. Določbe se bodo uporabljale retroaktivno, in sicer od 1. januarja 2022.

Potem ko je Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije, so se ribji staleži, ki sta jih Unija in Združeno kraljestvo skupaj upravljala, šteli za skupne vire v skladu z mednarodnim pravom. V sporazumu o trgovini in sodelovanju med obema stranema so določeni pogoji, pod katerimi Unija in Združeno kraljestvo določata svoje ribolovne pravice v Atlantiku in Severnem morju.

Podpisnici sporazuma se v skladu s sporazumom o trgovini in sodelovanju strinjata, da bosta vsako leto opravili pogovore za določitev celotnega dovoljenega ulova in kvot za prihodnje leto. Pri posvetovanjih, ki jih vodi Komisija, se upoštevajo številni dejavniki, kot so:

  • mednarodne obveznosti
  • priporočen največji trajnostni donos za posamezno vrsto, da se zagotovi dolgoročna trajnost ribolova v skladu s skupno ribiško politiko
  • najboljša razpoložljiva znanstvena mnenja, pri čemer se uporabi previdnostni pristop, če mnenja niso na voljo
  • potreba, da se zaščiti preživetje ribičev

Svet Komisijo politično usmerja med postopkom pogajanj in uradno potrdi končni dogovor.