Skoči do osrednje vsebine

Na Svetu za kmetijstvo in ribištvo uspešno zaključena pogajanja o ribolovnih možnostih za leto 2022

Ministri EU za ribištvo so danes končali zadnje letošnje zasedanje Sveta za kmetijstvo in ribištvo v Bruslju. Uspešno so zaključili zahtevna pogajanja o ribiških kvotah za prihodnje leto. Svetu je še zadnjič predsedoval slovenski minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek.

Minister Podgoršek in komisar za ribištvo Sinkevičius na današnji novinarski konferenci

Minister Podgoršek in komisar za ribištvo Sinkevičius na današnji novinarski konferenci | Avtor Council of the European Union

1 / 2

Predsedujoča Slovenija je na dnevni red Sveta za kmetijstvo in ribištvo, z namenom doseganja političnega dogovora, uvrstila točko uredbe Sveta glede določitve ribolovnih možnosti za leto 2022 znotraj in zunaj voda Unije in uredbo Sveta o ribolovnih možnostih v Sredozemskem in Črnem morju za leto 2022.

»Današnji dogovor je rezultat trdega dela in dobre volje z vseh strani. To nam bo omogočilo ohranjati ribje staleže na trajnostni način, hkrati pa zaščititi preživetje evropskih ribiških flot,« je poudaril dr. Jože Podgoršek.

Predlog uredbe o določitvi ribolovnih možnosti znotraj in zunaj voda Unije se praviloma sprejme vsako leto decembra na Svetu za kmetijstvo in ribištvo z začetkom veljave v naslednjem letu, da lahko ribiči EU pravočasno začno z ribolovom. Sprejete so omejitve ulova za naslednje leto za večino komercialnih staležev rib, skupaj z nacionalnimi kvotami oziroma omejitvami ribolova za zadevne ribolovne staleže. Zadevni staleži so tisti, ki jih EU upravlja sama ali pa skupaj s sosednjimi državami, ki niso članice EU, lahko pa tudi prek sporazumov ali v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva (RFMO).

Odločitev Sveta temelji na predlogu, ki ga je pripravila Evropska komisija, ob upoštevanju najboljših razpoložljivih znanstvenih nasvetov, ciljev skupne ribiške politike (SRP) in največjega trajnostnega donosa (MSY), določenega za vsak stalež. Na ta način se uresničuje temeljni cilj skupne ribiške politike, ki je ohranjanje in trajnostno upravljanje staležev ribolovnih organizmov.

Ministri so tako razpravljali o ribolovnih možnostih za leto 2022 v Atlantiku, Severnem morju ter Sredozemskem in Črnem morju za leto 2022. V okviru ribiških točk so opravili tudi razpravo o poročilu predsedujoče Slovenije glede revizije uredbe za nadzor ribištva. Razpravljali so tudi glede informacije Komisije o Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA). Hkrati z glavnim zasedanjem so potekala tudi tristranska pogajanja o ribolovnih možnostih.

Slovenija je glede predloga uredbe skušala doseči politični dogovor, povezan tudi s pogajanji o ribolovnih možnostih za leto 2022 z Združenim kraljestvom.

Ker v času zasedanja Sveta za kmetijstvo in ribištvo pogajanja o ribolovnih možnosti z Združenim kraljestvom še niso bila zaključena, so bile v predlog uredbe Sveta glede določitve ribolovnih možnosti za leto 2022 znotraj in zunaj voda Unije vključene začasne ribolovne možnosti skladno s Sporazumom o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom (TCA), kar bo evropskim ribičem omogočilo pravočasen začetek ribolova v naslednjem letu.

Določanje ribolovnih možnosti je ciklus letnega upravljanja, vendar to ni ovira za dolgoročne pristope k upravljanju. Evropski parlament in Svet sta med drugim sprejela večletna načrta za Severno morje in za zahodne vode, ki ju je Svet upošteval ob določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022.

Predlagani ukrepi so zasnovani v skladu s cilji in pravili skupne ribiške politike (SRP) ter so skladni s politiko Unije na področju trajnostnega razvoja. V zvezi s tem Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki določa cilje za letne predloge omejitev ulova in ribolovnega napora, ki bodo zagotovili, da so ribolovne dejavnosti ekološko, gospodarsko in družbeno trajnostne.

Cilj uredb o ribolovnih možnostih je določiti ribolovne možnosti ter s tem povezane pogoje za leto 2022 v vodah EU in drugih vodah, kjer so potrebne omejitve ulova. Glavne prvine predloga ribolovnih možnosti za ribolov znotraj in zunaj voda Unije so celotni dovoljeni ulov (TAC) za posamezne staleže, ki se razdelijo kot ustrezne kvote za države članice, omejitve ribolovnega napora in pogoji, ki so funkcionalno povezani z ribolovnimi možnostmi, kot so območja, zaprta za ribolov, ali obdobja prepovedi ribolova.

Svet je dosegel politični dogovor glede uredbe o celotnem dovoljenem ulovu in kvotah, ki določajo ribolovne možnosti za leto 2022 za Atlantik in Severno morje, in sicer soglasno.

Svet je dosegel politični dogovor glede uredbe o nekaterih staležih in skupinah staležev, ki se uporabljajo  v Sredozemskem in Črnem morju.