Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Objavljen je slovenski metapodatkovni profil

  Metapodatki so jedro vsake sodobne prostorske infrastrukture in omogočajo opis lastnosti prostorskih podatkov in z njimi povezanih storitev. Zagotavljajo tudi povezovanje sodobnih elektronskih storitev in s tem omogočajo in poenostavljajo dostop do prostorskih podatkov ter njihovo uporabo v različnih aplikacijah.

 • Geodetska uprava na konferenci siBIM

  Slovensko združenje za informacijsko modeliranje gradenj je 3. in 4. novembra 2020 organiziralo letno konferenco siBIM, ki je potekala pod naslovom »BIM: urejeni podatki so novo zlato«.

 • Prestavitev rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin na podlagi ZZUOOP

  Državni zbor je na seji 15. oktobra 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), s katerim se še enkrat prestavljajo roki na področju množičnega vrednotenja nepremičnin.

 • Geodezija za kakovostne odločitve v prostoru in času

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je nagovoril udeležence tokrat preko spleta potekajočega 48. Geodetskega dneva z naslovom »Geodezija za kakovostne odločitve v prostoru in času«, ki sta ga organizirala Zveza geodetov Slovenije in Ljubljansko geodetsko društvo. Udeležence je pozdravil tudi predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca.

 • Deseto zasedanje Odbora strokovnjakov Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij

  Deseto zasedanje Odbora strokovnjakov Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij (UN-GGIM) je letos potekalo v virtualni obliki. Zasedanje je bilo sestavljeno iz treh dvournih sestankov, 26. in 27. avgusta in 4. septembra 2020.

 • Preliminarni podatki o slovenskem nepremičninskem trgu za 1. polletje 2020 in poročilo o nakupih tujcev

  Geodetska uprava RS je objavila preliminarne podatke o slovenskem nepremičninskem trgu za 1. polletje 2020 in Poročilo o nepremičninskih nakupih tujcev v letih od 2017 do 2019.

 • Letno poročilo o delu Geodetske uprave za leto 2019

  Poročilo vsebuje kratko predstavitev Geodetske uprave, pregled dela v preteklem letu ter v zaključnem delu analizo dostopa do digitalnih podatkov Geodetske uprave.

 • Upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo, s katero se koncesija za upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije, podeljena koncesionarju Društvu za razvoj in varovanje GEOSS-a, podaljša za dobo petih let.

 • Generalni direktor Geodetske uprave ponovno izvoljen za predsedujočega izvršilnemu odboru UN-GGIM Evropa

  22. 6. 2020 je potekalo sedmo redno plenarno zasedanje Evropskega regionalnega odbora Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij (UN-GGIM: Evropa). Plenarno zasedanje je zaradi pandemije Covida-19 potekalo preko spleta. Na spletnem zasedanju je sodelovalo 110 udeležencev iz 36 držav članic OZN na območju geografske Evrope ter predstavniki 11 mednarodnih in opazovalnih organizacij.

 • Podpis slovensko - avstrijskega dogovora o posodobitvi mejnih listin

  Generalni direktor Geodetske uprave Tomaž Petek se je 23. 6. 2020 v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije udeležil podpisa Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje na skupni državni meji, ki jih je pripravila Stalna slovensko - avstrijska komisija za državno mejo. S tem je zaključeno posodabljanje mejnih listin na vseh sedemindvajsetih mejnih sektorjih slovensko avstrijske državne meje.

 • Obvestilo o spremembi naslova območne geodetske uprave Koper

  Obveščamo vas, da Območna geodetska uprava Koper na naslovu Cankarjeva ulica 1, Koper deluje do vključno torka 16. 6. 2020. Od ponedeljka 22. 6. 2020 dalje deluje na novem naslovu v Upravnem centru Koper, Piranska cesta 2, Koper.

 • Objavljeno je redno letno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za 2019

  Poročilo je nastalo v času epidemije COVID-19, ko se je trgovanje z nepremičninami zaustavilo in je bilo že jasno, da so trendi iz leta 2019 preteklost, prosperitete slovenskega nepremičninskega trga pa je vsaj zaenkrat konec.

 • Arhivske posplošene vrednosti nepremičnin na dan 31. 3. 2020

  Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49, z dne 10. 4. 2020 v nadaljevanju ZIUZEOP), ki je stopil v veljavo 11. 4. 2020, v 41. členu določa zamik javnega izkazovanja podatkov evidence vrednotenja (to je novih vrednostih nepremičnin, ki so bile izračunane in pripisane nepremičninam 1. 4. 2020) na dan 1. 1. 2021, zamik pošiljanja zbirnih potrdil o novih vrednostih v čas po 1. 1. 2021 in sicer se zbirna potrdila vsem lastnikom nepremičnin pošljejo v osmih dneh po začetku javnega izkazovanja vrednosti ter zamik začetka uveljavljanja posebnih okoliščin na dan 1. 1. 2021.

 • Uveljavitev zamika javnega izkazovanja podatkov evidence vrednotenja, pošiljanja zbirnih potrdil in začetka vlaganja zahtevkov za posebne okoliščine

  Glede na dejstvo, da so bila finančna sredstva, namenjena pošiljanju potrdil in vzpostavitvi podpornih storitev za začetek izvajanja postopka ugotavljanja posebnih okoliščin zaradi izrednih razmer začasno prerazporejena za pokrivanje izdatkov nujnih ukrepov države je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49, z dne 10.4.2020 v nadaljevanju ZIUZEOP), ki stopi v veljavo 11.4.2020 v 41. členu določil zamik javnega izkazovanja podatkov evidence vrednotenja (to je novih vrednostih nepremičnin) na dan 1. 1. 2021, zamik pošiljanja zbirnih potrdil o novih vrednostih v čas po 1. 1. 2021 in sicer se zbirna potrdila vsem lastnikom nepremičnin pošljejo v osmih dneh po začetku javnega izkazovanja vrednosti ter zamik začetka uveljavljanja posebnih okoliščin na dan 1. 1. 2021.

 • Objavljeno je poročilo o najemnem trgu poslovnih nepremičnin za leto 2019

  V Sloveniji je bilo lansko leto še naprej prisotno razmeroma veliko povpraševanje po najemu poslovnih nepremičnin. Zlasti veliko je bilo povpraševanje po lokalih v večjih nakupovalnih centrih in v središčih največjih mest ter po sodobnejših pisarnah v poslovnih središčih, za katere pa zaradi visoke stopnje zasedenosti in pomanjkanja novogradenj praktično ni bilo več ustrezne ponudbe.

 • Zamik rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin - kratek povzetek

  Državni zbor RS je na seji dne 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Med drugim zakon določa zamik rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin, kar pomeni, da se bodo novo določene posplošene vrednosti nepremičnin začele javno izkazovati šele 1. januarja 2021.

 • Zamik rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin

  Državni zbor RS je na seji dne 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), s katerim se zamikajo tudi roki na področju množičnega vrednotenja nepremičnin.

 • Objavljeno Tehnično navodilo o novem državnem višinskem sistemu

  Geodetska uprava objavlja Tehnično navodilo za uporabo novega državnega višinskega sistema (Različica 1.0, datum 20.2.2020).

 • Poslovanje s strankami na Geodetski upravi v času epidemije koronavirusa

  Z namenom, da čim bolj omejimo možnost širjenja »korona virusa – COVID-19«, do preklica uvajamo naslednje ukrepe poslovanja s strankami na Geodetski upravi:

 • Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin

  Vlada RS je na seji dne 12.3.2020 sprejela Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, s katero se zaključuje cikel oblikovanja modelov vrednotenja.