Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Objavljeno je redno letno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za 2019

  Poročilo je nastalo v času epidemije COVID-19, ko se je trgovanje z nepremičninami zaustavilo in je bilo že jasno, da so trendi iz leta 2019 preteklost, prosperitete slovenskega nepremičninskega trga pa je vsaj zaenkrat konec.

 • Arhivske posplošene vrednosti nepremičnin na dan 31. 3. 2020

  Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49, z dne 10. 4. 2020 v nadaljevanju ZIUZEOP), ki je stopil v veljavo 11. 4. 2020, v 41. členu določa zamik javnega izkazovanja podatkov evidence vrednotenja (to je novih vrednostih nepremičnin, ki so bile izračunane in pripisane nepremičninam 1. 4. 2020) na dan 1. 1. 2021, zamik pošiljanja zbirnih potrdil o novih vrednostih v čas po 1. 1. 2021 in sicer se zbirna potrdila vsem lastnikom nepremičnin pošljejo v osmih dneh po začetku javnega izkazovanja vrednosti ter zamik začetka uveljavljanja posebnih okoliščin na dan 1. 1. 2021.

 • Uveljavitev zamika javnega izkazovanja podatkov evidence vrednotenja, pošiljanja zbirnih potrdil in začetka vlaganja zahtevkov za posebne okoliščine

  Glede na dejstvo, da so bila finančna sredstva, namenjena pošiljanju potrdil in vzpostavitvi podpornih storitev za začetek izvajanja postopka ugotavljanja posebnih okoliščin zaradi izrednih razmer začasno prerazporejena za pokrivanje izdatkov nujnih ukrepov države je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49, z dne 10.4.2020 v nadaljevanju ZIUZEOP), ki stopi v veljavo 11.4.2020 v 41. členu določil zamik javnega izkazovanja podatkov evidence vrednotenja (to je novih vrednostih nepremičnin) na dan 1. 1. 2021, zamik pošiljanja zbirnih potrdil o novih vrednostih v čas po 1. 1. 2021 in sicer se zbirna potrdila vsem lastnikom nepremičnin pošljejo v osmih dneh po začetku javnega izkazovanja vrednosti ter zamik začetka uveljavljanja posebnih okoliščin na dan 1. 1. 2021.

 • Objavljeno je poročilo o najemnem trgu poslovnih nepremičnin za leto 2019

  V Sloveniji je bilo lansko leto še naprej prisotno razmeroma veliko povpraševanje po najemu poslovnih nepremičnin. Zlasti veliko je bilo povpraševanje po lokalih v večjih nakupovalnih centrih in v središčih največjih mest ter po sodobnejših pisarnah v poslovnih središčih, za katere pa zaradi visoke stopnje zasedenosti in pomanjkanja novogradenj praktično ni bilo več ustrezne ponudbe.

 • Zamik rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin - kratek povzetek

  Državni zbor RS je na seji dne 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Med drugim zakon določa zamik rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin, kar pomeni, da se bodo novo določene posplošene vrednosti nepremičnin začele javno izkazovati šele 1. januarja 2021.

 • Zamik rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin

  Državni zbor RS je na seji dne 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), s katerim se zamikajo tudi roki na področju množičnega vrednotenja nepremičnin.

 • Objavljeno Tehnično navodilo o novem državnem višinskem sistemu

  Geodetska uprava objavlja Tehnično navodilo za uporabo novega državnega višinskega sistema (Različica 1.0, datum 20.2.2020).

 • Poslovanje s strankami na Geodetski upravi v času epidemije koronavirusa

  Z namenom, da čim bolj omejimo možnost širjenja »korona virusa – COVID-19«, do preklica uvajamo naslednje ukrepe poslovanja s strankami na Geodetski upravi:

 • Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin

  Vlada RS je na seji dne 12.3.2020 sprejela Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, s katero se zaključuje cikel oblikovanja modelov vrednotenja.

 • Koronavirus

  Z namenom, da v kar največji meri prispevamo k preprečevanju širjenja novega koronavirusa SARS.CoV-2 ter da hkrati zagotovimo vsaj minimalno delovanje upravnega organa Geodetske uprave Republike Slovenije na način, da ne ogrožamo našega in vašega zdravja, sprejemamo naslednje ukrepe:

 • Delavnice na temo uporabe podatkov daljinskega zaznavanja za potrebe zelenega dogovora in digitalne ekonomije

  Generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije Tomaž Petek se je 6. marca 2020 na povabilo organizatorja udeležil delavnice na temo uporabe podatkov daljinskega zaznavanja za potrebe zelenega dogovora in digitalne ekonomije.

 • Objavljeno poročilo o izvedeni javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih do prejetih pripomb

  Geodetska uprava RS je objavila Poročilo o izvedeni javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih do prejetih pripomb, s katerim uspešno zaključuje aktivnosti javne razgrnitve predloga modelov vrednotenja v okviru drugega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin.

 • Srečanje generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije in ravnatelja Državne geodetske uprave Republike Hrvaške

  Generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije Tomaž Petek je 28. januarja 2020 na delovnem obisku sprejel Ravnatelja Državne geodetske uprave Republike Hrvaške Damirja Šanteka.

 • Obisk delegacije Agencije za kataster nepremičnin Republike Severne Makedonije

  Geodetsko upravo Republike Slovenije je obiskala delegacija Agencije za kataster nepremičnin Republike Severne Makedonije.

 • Uradne ure 24. in 31. decembra 2019

  Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju (31. člen) se 24. in 31. decembra poslovni čas in uradne ure na območnih geodetskih upravah in pisarnah začnejo ob 8.00 in končajo ob 13.00.

 • 3. Konferenca Programa projektov eProstor

  V prostorih Domus Medici je 4.12.2019 potekala 3. konferenca Programa projektov eProstor, ki sta jo organizirala Ministrstvo za okolje in prostor ter Geodetska uprava Republike Slovenije. Širši strokovni javnosti so bili predstavljeni vmesni dosežki enega največjih projektov na področju prostorskega načrtovanja graditve in upravljanja nepremičnin.

 • Novinarska konferenca v sklopu 3. konference »Program projektov eProstor«

  Na novinarski konferenci 4. 12. 2019, ki je potekala v sklopu 3. konference »Program projektov eProstor«, sta generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije Tomaž Petek in generalna direktorica Direktorata za prostor graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor Barbara Radovan predstavila dosedanje dosežke in nadaljnje cilje projektov eProstor.

 • 5. slovenski INSPIRE dan

  19. 11. 2019 je v Kristalni palači v BTC-ju potekal 5. slovenski INSPIRE dan.

 • Obisk predstavnikov Norveškega sodišča za urejanje zemljišč

  Obisk predstavnikov Norveškega sodišča za urejane zemljišč (The Norwegian land consolidation court) na Geodetski upravi Republike Slovenije

 • Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2019

  Kljub zmernemu trendu upadanja števila sklenjenih kupoprodajnih poslov, ki smo mu priča od prve polovice leta 2017, je ostal slovenski nepremičninski trg razmeroma dejaven tudi v prvi polovici letošnjega leta in zaenkrat ne kaže kakršnihkoli znakov krize.