Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo uporabnikom podatkov o spremembah, ki jih prinaša Zakon o katastru nepremičnin

Spoštovani uporabniki storitev Geodetske uprave!

Zaradi zagotavljanja učinkovitejših in kakovostnejših storitev na Geodetski upravi prenavljamo informacijski sistem za vodenje in vzdrževanje nepremičninskih evidenc. Stare informacijske rešitve so namreč tehnološko zastarele in ne omogočajo uvedbe elektronskega poslovanja in izvedbo posodobljenih procesov evidentiranja nepremičnin, ki jih je predpisal nedavno sprejet Zakon o katastru nepremičnin - ZKN (Ur.l.RS, št 54/21).

Nov informacijski sistem (v nadaljevanju »IS Kataster«) sodi med kompleksnejše informacijske sisteme v Republiki Sloveniji, ki ga postavljamo na državnem računalniškem oblaku, za katerega skrbi Ministrstvo za javno upravo. Informacijski sistem IS Kataster vključuje podatke o 5.700.000 parcelah zemljiškega katastra in 1.200.000 stavbah in 1.900.000 delih stavb iz katastra stavb, kot tudi podatke o 53.000 prostorskih enotah iz registra prostorskih enot, podatke o 566.000 hišnih številkah iz registra naslovov, podatke o 7.800.000 objektih (vodovoda, kanalizacija, električna energija, ceste, železnice in elektronske komunikacije) iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, ter podatke o 57.000 točkah iz evidence državne meje.

Zakon o katastru nepremičnin - ZKN je v prehodnih določbah opredelil enomesečno obdobje za vzpostavitev informacijske podpore. V tem obdobju se ukinja evidenca zemljiškega katastra, katastra stavb in register nepremičnin, ter nastaja nova evidenca kataster nepremičnin, poleg tega pa se uvajajo še nekatere spremembe v registru prostorskih enot in registru naslovov ter v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Da lahko zagotovimo migracijo iz obstoječih sistemov v nov informacijski sistem na varen in učinkovit način, v tem obdobju ne bo mogoče izvajati vseh operativnih aktivnosti v nepremičninskih evidencah.

Tovrstne migracije iz tehničnih in logističnih razlogov, na žalost ni mogoče izvesti vzporedno z delovanjem obstoječega sistema. Vse aktivnosti, ki jih je bilo mogoče izvesti sočasno, so bile v preteklih mesecih že izvedene. Uslužbenci Geodetske uprave si skupaj s predstavniki Ministrstva za javno upravo in zunanjimi izvajalci informacijske podpore prizadevamo, da bi bila izvedba migracije na nov informacijski sistem čim manj moteča za naše uporabnike, vendar žal ne gre brez težav. Vsem uporabnikom naših storitev se za morebitne nevšečnosti, ki so posledica izvedbe prehoda na nov informacijski sistem, opravičujemo in prosimo za razumevanje. Predvidevamo, da bo vzpostavitev informacijske podpore zaključena do 10. 7. 2022, ko bo naše poslovanje ponovno potekalo nemoteno, kot tudi hitreje in predvsem na uporabniku prijaznejši način.

Obvestila v zvezi s seznanitvijo s spremembami, ki se pripravljajo v okviru vodenja in izkazovanja nepremičninskih evidenc, se redno objavljajo na Portalu Prostor.

Obvestilo uporabnikom o načrtovanih spremembah v IS Kataster nepremičnin

Strukture in testni podatki katastra nepremičnin

Struktura in testni podatki registra naslovov

Strukture in testni podatki katastra nepremičnin z lastniki

Testni spletni servisi