Skoči do osrednje vsebine

Slavnostna akademija ob 50. geodetskem dnevu

V četrtek, 22. septembra 2022, je bila v Domu kulture Velenje slavnostna akademija Zveze geodetov Slovenije ob jubilejnem 50. geodetskem dnevu. Akademija je bila del dvodnevnega posveta z mednarodno udeležbo, ki so ga slovenski geodeti organizirali že petdesetič.

Izjemno prireditev, ki jo je zasnovala mag. Erna Flogie Dolinar skupaj z ekipo s fakultete, je poleg pozdravnih nagovorov, spremljal bogat kulturni program, kjer smo se preko utrinkov iz preteklih geodetskih dnevov in z glasbeno spremljavo Modrijanov sprehodili po slovenskih regijah, od koder prihajajo geodetska društva, ki tradicionalno gostijo geodetske dneve v svojih krajih. Ob visokem jubileju je Zveza geodetov Slovenije (ZGS) podelila tudi priznanja zveze za izjemen prispevek k razvoju geodetske stroke na Slovenskem in delovanju društev. Priznanja sta podelila predsednik Zveze geodetov Slovenije mag. Gregor Klemenčič ter generalna sekretarka Zveze geodetov Slovenije, tudi naša sodelavka, Bojana Kelbel.

Priznanje Zveze geodetov Slovenije so prejeli tudi sodelavci Geodetske uprave (sedanji in nekdanji) in sicer:

  • Majda Lončar, Priznanje Zveze geodetov Slovenije za pomembne prispevke k razvoju geodetske stroke.
    Obrazložitev: »Majda je bila večkratna predsednica Celjskega geodetskega društva in je s svojim več kot 35-letnim aktivnim delom izredno veliko prispevala k delovanju društva in Zveze. Več kot 37 let aktivno dela v geodetski stroki in Zvezi geodetov Slovenije. Njene osebne vrline, skrb za povezovanje stroke in posameznika in družabnost so jo takoj po zaposlitvi na Geodetski upravi v Celju pritegnile tudi v aktivnosti Celjskega Geodetskega društva in Zveze geodetov Slovenije. Ves ta čas je bila pobudnica in nosilka številnih aktivnosti društva, tako na strokovnem izpopolnjevanju kot tudi drugih društvenih aktivnostih. S svojo lastno energijo, predanostjo, delavnostjo in povezovalnostjo je vodila in soustvarjala aktivnosti društva in stroke. Praktično si je bilo težko predstavljati posamezne aktivnosti brez nje. Več mandatov je bila predsednica Celjskega geodetskega društva ter članica izvršnega odbora zveze. Strokovnost, pravičnost, odgovornost do strank in stroke, visoka profesionalna etika so jo vodila pri vodenju društva in geodetske pisarne Laško in Trbovlje. Za njenih več desetletij predanega dela na društvenem in širšem področju ji je Zveza geodetov Slovenije podelila priznanje za pomemben prispevek k razvoju geodetske stroke.«

  • Jože Dajnko, Priznanje Zveze geodetov Slovenije za pomembne prispevke k razvoju geodetske stroke.
    Obrazložitev: »Jože je izreden geodetski strokovnjak, eden najbolj aktivnih predsednikov geodetskih društev in aktiven na veliko področjih geodetske stroke. Njegova pozitivna energija in naravnanost reševanja izzivov v stroki sta zelo pomembna, saj nam le-tega v stroki in družbi primanjkuje. Že desetletja je zaposlen na Območni geodetski upravi Ptuj, leta 2019 pa je prevzel tudi njeno vodenje. Že od leta 2009 uspešno vodi Društvo geodetov Severovzhodne Slovenije, ki združuje geodetske in druge strokovne delavce na območju Koroške, Podravske in Pomurske regije. V letih vodenja društva so bila organizirana številna strokovna izobraževanja, izredno uspešno izveden 40. geodetski dan na Ptuju, ki je bil za mnoge neponovljiv, v letu 2015 izvedena svečana akademija ob 60. letnici društva, redno in strokovno sodelovanje z Društvom inženirjev in tehnikov Maribor. Jože je bil tudi uspešen dolgoletni predsednik planinskega društva Ptuj, kjer je imel izjemne dosežke v razvoju in ugledu slovenskega planinstva. Za dolgoletno udejstvovanje na društvenem in širšem področju mu je Zveza geodetov Slovenije podelila priznanje za prispevke k razvoju geodetske stroke.«

  • mag. Blaž Mozetič, Priznanje za zaslužnega člana ob jubilejnem 50. geodetskem dnevu.
    Obrazložitev: »Blaž je opazno zaznamoval delovanje Zveze geodetov Slovenije v zadnjem desetletju, saj jo je zelo uspešno vodil kar dva mandata, to je v obdobju od 2013 do 2020. V tem času je pomembno prispeval k prepoznavnosti zveze in oblikovanju njene vizije. Kljub temu, da je bil v času svojega mandata zaposlen nekoliko izven geodezije, je vseskozi jasno izkazoval svojo predanost stroki. Svojo vizijo, da je geodet nekaj več kot samo zemljemerec, je večkrat zapisal v vizionarskih uvodnikih in izrazil v svojih govorih, začinjeni s kančkom humorja, a še kako resničnih kot npr.: »Vi pa ste tisti, ki ste dali oziroma še vedno dajete tej točki neštete dimenzije, zato jo lahko upravičeno poimenujemo geodetska točka – točka G«, »Geodet inženir ni zgolj geodet v inženirju ali inženir v geodetu, ampak je pokončen človek, ki odlično opravlja poslanstvo obeh hkrati.« ali »Spoštovani geodeti, zavežite si kravato okrog vratu in bodite gospodje geodeti«. V osmih letih so nastali tudi številni uvodniki. V tem času je bila zveza organizator vrste odmevnih dogodkov, tako domačih kot mednarodnih. Geodetski dnevi so ostali najpomembnejše strokovno srečanje slovenskih geodetov, slavnostne akademije pa širše prepoznan dogodek s katerimi je geodezija gradila svojo prepoznavnost navzven, prav tako pa je v tem času Geodetski vestnik postal pomembna mednarodno prepoznavna revija. Zveza je v tem času pripravila potujočo razstavo geodetskih inštrumentov, izdala knjigo in organizirala številne pogovore. Največ zaslug za opravljene naloge in doseganje ciljev ZGS v tem času je imel vsekakor njen predsednik, Blaž, zato mu je Zveza geodetov Slovenije ob jubileju podelila priznanje za zaslužnega člana za dolgoletno požrtvovalno delo v Zvezi geodetov Slovenije.«


Plaketo za življenjsko delo je dobil Tomaž Banovec.