Skoči do osrednje vsebine

50. geodetski dan: »Digitalna preobrazba za trajnostne odločitve v prostoru«

V Velenju se je med 22. in 23. septembrom odvijal jubilejni 50. geodetski dan, tradicionalni strokovni posvet strokovnjakov s širšega področja geodezije, geoinformatike in upravljanja prostora. Dogodek sta organizirala Zveza geodetov Slovenije in Celjsko geodetsko društvo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, Geodetskim inštitutom Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije ter Združenjem geodetskih izvajalcev (GIZ-GI).

V uvodnem delu je preko 350 udeležencev letošnjega jubilejnega geodetskega posveta nagovoril generalni direktor Geodetske uprave, Tomaž Petek, ki je poudaril, da geodetski dan predstavlja pomemben forum za izmenjavo strokovnih mnenj ob izzivih, ki jih med drugim stroki prinaša sprememba zakonodaje, kot je to danes primer za področja katastrov nepremičnin. Zbrane je nagovoril tudi minister za okolje in prostor Uroš Brežan, ki je spregovoril o pomenu geoprostorskih podatkov in prostorske informacijske infrastrukture za odločitve v prostoru, vključno s prostorskim načrtovanjem in upravljanjem prostora. V uvodu pa so zbrane nagovorili še predsednik Zveze geodetov Slovenije mag. Gregor Klemenčič, dr. Anka Lisec, predstojnica Oddelka za geodezijo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, župan Mestne občine Velenje, Peter Dermol in predsednik Celjskega geodetskega društva, Mitja Domajnko.

Uvodnemu delu so sledila vabljena predavanja s strani treh mednarodnih združenj. Predsednik mednarodne kartografske zveze - ICA (angleško: International Cartographic Association), Tim Treiner je razmišljal o »Kartografiji v času digitalne transformacije«, generalni sekretar evropskega združenja EuroSDR (angleško: European Spatial Data Research), dr. Joep Crompvoets je predstavil »Krivulje trenda razvoja geoprostorskih tehnologij«, generalna sekretarka Evropskega združenja geodetskih uprav EuroGeographics, Léa Bodossian pa je govorila o »Uradnih geoprostorskih podatkih na zemljevidu v središču Evrope«. Omeniti velja, da so med udeleženci posveta tokrat tudi visoki predstavniki državnih geodetskih uprav iz širše regije, in sicer iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Severne Makedonije, Kosova in Bolgarije, kar daje dogodku še posebno težo in mednarodno prepoznavnost.

Geodetska uprava je za 50. Geodetski dan, v sodelovanju s fakulteto in ministrstvom, pripravila več prispevkov na temo izzivov digitalne preobrazbe za trajnostne odločitve v prostoru in sicer:

  • »Digitalna preobrazba okolja in prostora v obdobju 2022—2029«, avtorji mag. Erna Flogie Dolinar (Geodetska uprava), Tomaž Grilj in Rok Klemenčič (oba Ministrstvo za okolje in prostor),
  • »Nove tehnologije in Geodetska uprava Republike Slovenije«, avtorja dr. Andreja Švab Lenarčič in dr. Joc Triglav (oba Geodetska uprava),
  • »Novosti v katastru nepremičnin«, avtorji Franc Ravnihar, mag. Ema Pogorelčnik in Bernarda Berden (vsi Geodetska uprava),
  • »Izzivi digitalne dobe pri dostopu do podatkov o cenah in vrednostih nepremičnin«, avtorja mag. Melita Ulbl in Andraž Muhič (oba Geodetska uprava),
  • »Metoda integracije geometričnih podatkov prostorskih načrtov in zemljiškega katastra«, avtorji dr. Marjan Čeh (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo), Lucija Krajnc (Geodetski inštitut Slovenije), dr. Mojca Foški (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo) in Bernarda Berden (Geodetska uprava),
  • »Geokinematski model ozemlja Slovenije«, avtorji dr. Bojan Stopar, dr. Božo Koler, dr. Polona Pavlovčič Prešeren, Klemen Ritlop, dr. Oskar Sterle, dr. Tomaž Ambrožič (vsi Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo), dr. Mihaela Triglav Čekada (Geodetski inštitut Slovenije), Sandi Berk in mag. Klemen Medved (oba Geodetska uprava),
  • »200 let prve geodetske izmere Triglava«, avtorji Jože Danjko, dr. Joc Triglav (oba Geodetska uprava), dr. Tilen Urbančič, dr. Anka Lisec (oba Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo).


Ob koncu posveta je sledila okrogla na temo »Kadrovskih izzivov v stroki« na kateri je sodeloval tudi generalni direktor Geodetske uprave Tomaž Petek.

Poleg predavanj in razprav na strokovnem posvetu so se na razstavnem prostoru predstavile različne institucije in podjetja z najnovejšimi tehnološkimi rešitvami. Jubilejnemu geodetskemu dnevu je bila posvečena tudi večerna Slavnostna akademija.

Več o 50. geodetskem dnevu