Skoči do osrednje vsebine

XXVII. kongres mednarodne zveze geodetov

Mednarodna zveza geodetov - FIG (francosko Fédération Internationale des Géomètres) je v tednu od 10. do 15. septembra 2022 v Varšavi organizirala svoj sedemindvajseti redni kongres, ki se prireja vsaka 4 leta. Naslov letošnjega kongresa je bil: »Voluntering for the future – Geospatial exellence for a beter living«.

Več kot 800 udeležencev iz celega sveta je prisostvovalo številnim plenarnim zasedanjem in več kot 50 tehničnim sekcijam v okviru katerih je bilo predstavljeno preko 200 referatov. V okviru kongresa je potekala tudi razstava geodetskih instrumentov in druge strojne in programske opreme v geodeziji. Večina predstavitev je dostopna na spletni strani XXVII kongresa mednarodne zveze geodetov (v angleščini).

Glavnina razprav in predstavitev je obravnavala vprašanja povezana z izzivi in priložnostmi, ki jih pred geodetsko stroko prinaša hiter tehnološki in družbeni razvoj na eni strani in okoljske ter ekonomske krize na drugi strani.

V eni izmed sekcij je bila opravljena zanimiva razprava o vlogi nacionalnih geodetskih, katastrskih in kartografskih uprav v okoliščinah velikih globalnih sprememb. Razpravljavci so predstavili vrsto strateških dokumentov, ki so jih posamezne institucije sprejele z namenom, da bi v bodoče še ustrezneje podpirale uporabniške potrebe najširšega kroga uporabnikov.

V programu kongresa (v angleščini) je bila izvedena tudi tehnična sekcija z naslovom "UN GGIM- An Update and Priorities" (v angleščini), v okviru katere je generalni direktor Geodetske uprave, ki trenutno predseduje izvršilnemu odboru evropskega regionalnega odbora skupine strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih podatkov - UN GGIM Evropa (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management for Europe), predstavil strategijo in akcijski načrt evropskega regionalnega odbora (v angleščini).