Skoči do osrednje vsebine

Simpozij EUREF 2022, virtualno iz Zagreba

Med 1. in 3. junijem 2022 je bil v Zagrebu organiziran vsakoletni mednarodni EUREF (angleško European Reference Frame) simpozij. EUREF je evropska podkomisija Komisije za regionalne referenčne sestave pri Mednarodni zvezi za geodezijo. Žal razmere tudi letos še vedno niso omogočale izvedbe v živo, zato je bil že drugo leto zapored izveden na daljavo. Simpozija se je udeležilo več kot 120 gostov iz 25 držav.

Predstavljenih je bilo več kot 50 prispevkov. Vsebinsko je bil simpozij razdeljen na običajnih pet tematskih sklopov:

  1. Sistemi: ETRS89 (angleško: European Terrestrial Reference System 89), EVRS (angleško: European Vertical Reference System), geoid in sorodni modeli,
  2. Omrežja: EPN (angleško: EUREF Permanent Network), UELN (angleško: United European Leveling Network), zgoščevanje,
  3. Tehnike: GNSS (angleško: Global Navigation Satellite Systems), nivelman, kombinacija,
  4. Aplikacije: geoznanosti, geoinformacije in
  5. Nacionalna poročila.

Izvedena so bila tudi tri ločena srečanja na temo poenotenja evropskega višinskega sistema, geodinamičnega projekta CEGRN in uvajanju načel FAIR v podatke GNSS omrežij. Na simpoziju smo sodelovali tudi predstavniki Slovenije in med drugim smo predstavili letno nacionalno poročilo.

Med letošnjimi vsebinami lahko izpostavimo vse večji razmah tehnologije InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar), ki je v kombinaciji z GNSS dragocen vir informacij o lokalnih deformacijah zemeljskega površja. Vsi prispevki bodo v kratkem dostopni na spletnih straneh EUREF. Letošnje resolucije EUREF so posvečene sprejetju nove realizacije ETRS89 na Slovaškem, pošiljanju podatkov EPN-postaj v podatkovne centre, upoštevanju načel GDPR, potrebi po implementaciji ITRF2020 v produkte EPN. Zadnja resolucija podaja zahvalo lokalnemu organizacijskemu odboru za odlično organizacijo dogodka.

Naslednje leto bo simpozij organiziran v Göteborgu na Švedskem.