Skoči do osrednje vsebine

37. Strokovno srečanje geodetskih uprav držav naslednic avstro-ogrskega katastra

Od 8. do 10. junija 2022 je v organizaciji Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia v Trstu potekalo 37. Strokovno srečanje geodetskih uprav držav naslednic avstro-ogrskega katastra, v katerih je bil zemljiški kataster vzpostavljen pod pristojnostjo Kaiserlich und Königliche Militär geographischen Institute (K.u.K MGI). Srečanje je potekalo pod naslovom Integrating Cadastral and Pre-Cadastral Sources in Historical GIS he Future Challenges of Cadastre in our Countries: Ideas, Plans and Possibilities, in še dodatni aktualni naslov: Cadastral Data before and after pandemic.

Geodetske uprave držav naslednic Avstro-Ogrske monarhije imajo na področju zemljiškega katastra podobna strokovna izhodišča in rešitve, zato je spontano sodelovanje preraslo v organizirano letno strokovno srečanje. Slovenija je soustanoviteljica in aktivna udeleženka srečanj od leta 1984, doslej je bila petkrat organizator.

Strokovno srečanje so pričeli kolegi iz Italije. Kot gostitelji srečanja so predstavili tudi 150-letno delovanje italijanskega vojno geografskega inštituta. V prispevkih na naslovno temo so poročevalci iz udeleženih držav predstavili podatke, dostopnost podatkov, pravno varnost in povezljivost v informacijskih sistemih. Kolega iz avtonomnih pokrajin Trentino in Južna Tirolska sta predstavila uporabo starih katastrskih podatkov v novih informacijskih sistemih. Vse delegacije so poročale o prilagoditvi in posebnostih delovanja v času pandemije, ki je bila vzrok tudi za dveletno prekinitev strokovnih srečanj. V referatu Geodetske uprave smo predstavili aktivnosti v zvezi z prehodom v nov informacijski sistem kataster. Predstavili smo pravne, strokovne, informacijske in organizacijske dejavnosti pri prehodu v nov informacijski sistem.

Strokovnega srečanja se je udeležilo 35 udeležencev, od 3 do 5 udeležencev iz vsake države, razen organizatorke, ki je imela več udeležencev in gostov. Organizacija srečanja je bila na visokem strokovnem nivoju.

Naslednje leto je 38. srečanje ponovno v Sloveniji, na Ptuju.