Skoči do osrednje vsebine

8. slovenski INSPIRE dan

8. novembra 2022 je v Kristalni palači v Ljubljani potekal 8. slovenski INSPIRE dan, v organizaciji Geodetske uprave in v sodelovanju s partnerstvom IKT horizontalna mreža. Vsebina konference je bila osredotočena na uporabno vrednost prostorskih podatkov ter je usmerjala pogled v nadaljnji razvoj in povezovanje infrastrukture za prostorske informacije z novimi perspektivami in področji.

Vabljeni slovenski in tuji strokovnjaki so predstavili različna področja in poglede na uporabo prostorskih podatkov in na prihodnost infrastruktur za prostorske informacije. Sam dogodek je bil tematsko razdeljen na tri sekcije: INSPIRE danes in jutri, izkušnje upravljanja s prostorskimi informacijami in širši pogled na prostorske informacije.

V prvi sekciji je bilo predstavljeno trenutno stanje infrastrukture za prostorske informacije v Sloveniji in njena predvidena vloga v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) ter širši razvoj podatkovne politike v Evropi. Prikazan je bil vidik javno-zasebnega partnerstva pri zagotavljanju stabilne in učinkovite infrastrukture za prostorske informacije.

Druga sekcija je pokrivala konkretne primere ponovne uporabe prostorskih podatkov ter pomen ustreznega in standardiziranega arhiviranja prostorskih podatkov za zagotavljanje dolgotrajne uporabnosti.

Zadnja sekcija pa je pogled usmerila širše in predstavila možnosti nadgradnje napredka, ki ga je prinesla INSPIRE direktiva na področjih pametnih mest in drugih iniciativ, ki uporabljajo tudi prostorske podatke.

Okoli 60 udeležencev se je na 8. slovenskem INSPIRE dnevu seznanilo z aktualnimi temami s področja infrastrukture za prostorske informacije in po dveh letih digitalno izvedenih konferenc tudi izkoristilo možnost neposrednega druženja in mreženja, kar je tudi eden od glavnih namenov takšnih dogodkov.

Predstavitve 8. slovenskega INSPIRE dneva