Skoči do osrednje vsebine

Plenarno zasedanje evropskega regionalnega odbora skupine strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih podatkov

20. in 21. junija 2022 je bilo v Ženevi organizirano plenarno zasedanje evropskega regionalnega odbora skupine strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih podatkov (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management for Europe - UN GGIM Europe).

Zasedanja se je udeležilo 35 predstavnikov iz 24 držav članic Organizacije združenih narodv (OZN) iz geografske Evrope in 6 mednarodnih organizacij, ki sodelujejo kot opazovalci. Preko spleta je sodelovalo še 26 udeležencev. Slovenijo je na plenarnem zasedanju UN GGIM Europa zastopal generalni direktor Geodetske uprave Tomaž Petek, ki je trenutno tudi predsednik izvršilnega odbora UN GGIM Evropa. 

Na dnevnem redu plenarnega zasedanja je bilo poročanje o opravljenih aktivnostih v letu 2021 in predstavitev rezultatov dela posameznih delovnih skupin. Udeleženci zasedanja so obravnavali tudi izvajanje prenovljenega programa dela UN GGIM Europa ter prispevek evropskega regionalnega odbora k delu UN GGIM na globalni ravni. Trenutno je ključna naloga UN GGIM na globalni ravni priprava poročila ekonomsko socialnemu svetu (angleško Economic and Social Council – ECOSOC) ter implementacija integriranega okvirja za upravljanje prostorskih podatkov (angleško Integrated Geospatial Information Framework - IGIF), kjer je evropski regionalni odbor aktivno vključen. 

Drugi dan je zasedanje potekalo skupaj s konferenco evropskih statističnih uradov (angleško Conference of European Statisticians – CES), na kateri je sodelovalo preko 40 direktorjev statističnih uradov iz držav članic OZN iz geografske Evrope. Skupna ugotovitev drugega dne zasedanja je bila, da si morata obe skupnosti še naprej prizadevati za razvoj kapacitet in povečanje zavedanja o pomenu učinkovitega upravljanja prostorskih podatkov ter zagotavljanja njihove medopravilnosti.

Več informaciji o zasedanju je na voljo na spletnih straneh: