Skoči do osrednje vsebine

Regionalna strokovna usposabljanja in posveti o izvajanju postopkov v skladu z ZKN

Marca 2021 je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet Zakon o katastru nepremičnin (ZKN), Uradni list RS, št. 54/21, ki se je pričel uporabljati 4. aprila 2022 in nadomešča Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) iz leta 2006.

Glede na to, da je sprememba zakonodaje spremenila postopke evidentiranja nepremičnin in da je uveden nov informacijski sistem, je ključno, da se tako s strani javne uprave, kot s strani izvajalcev katastrskih postopkov in ostalih uporabnikov storitev, predstavi izkušnje in potek dela vseh deležnikov.

Zato smo se odločili, da izvedemo »Regionalna strokovna usposabljanja in posvete o izvajanju postopkov v skladu z ZKN«, na katerih naj bi bili prisotni tako zaposleni na Geodetski upravi kot izvajalci katastrskih postopkov. Z izvedbo tovrstnih posvetov želimo ponovno vzpostaviti neposredno izmenjavo znanja in mnenj med izvajalsko in upravno sfero, ki se je kot zelo uspešna izkazala v preteklih letih.

Na posvetih bomo podali odgovore na najbolj aktualna vprašanja, ki se pojavljajo v praksi in predstavili priporočila za izvajanje katastrskih postopkov. Poleg tega bo del časovnega obsega posvetov namenjen tudi diskusiji in odgovorom na zastavljena vprašanja slušateljev.

Več informacij o dogodku najdete na spodnji povezavi.