Skoči do osrednje vsebine

Vabilo na regionalna strokovna usposabljanja in posvete o izvajanju postopkov v skladu z ZKN

do
Marca 2021 je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet Zakon o katastru nepremičnin (ZKN), Uradni list RS, št. 54/21, ki se je pričel uporabljati 4. aprila 2022 in nadomešča Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) iz leta 2006.

Glede na to, da je sprememba zakonodaje spremenila postopke evidentiranja nepremičnin in da je uveden nov informacijski sistem, je ključno, da se tako s strani javne uprave, kot s strani izvajalcev katastrskih postopkov in ostalih uporabnikov storitev, predstavi izkušnje in potek dela vseh deležnikov.

Zato smo se odločili, da izvedemo »Regionalna strokovna usposabljanja in posvete o izvajanju postopkov v skladu z ZKN«, na katerih naj bi bili prisotni tako zaposleni na Geodetski upravi kot izvajalci katastrskih postopkov. Z izvedbo tovrstnih posvetov želimo ponovno vzpostaviti neposredno izmenjavo znanja in mnenj med izvajalsko in upravno sfero, ki se je kot zelo uspešna izkazala v preteklih letih.

Na posvetih bomo podali odgovore na najbolj aktualna vprašanja, ki se pojavljajo v praksi in predstavili priporočila za izvajanje katastrskih postopkov. Poleg tega bo del časovnega obsega posvetov namenjen tudi diskusiji in odgovorom na zastavljena vprašanja slušateljev.

Kot uvod v usposabljanja in posvete, smo pripravili video predavanje z naslovom »Katastrski postopki«, v katerem bodo predstavljeni katastrski postopki kot celota. Zaposleni na Geodetski upravi bodo tako spoznali, kako se izvaja inženirski del katastrskega postopka, pooblaščeni inženirji in zaposleni v geodetskih podjetjih pa, kaj se v upravnem postopku dogaja z njihovimi elaborati. Predhodno pa bi se v okviru video predavanja dotaknili tudi pregleda podatkov, ki so dostopni v IS Kataster.

Ogled videa priporočamo vsem slušateljem pred udeležbo na posvetu. Video predavanje o katastrskih postopkih bo dostopno na spletni strani, ki smo jo vzpostavili za potrebe izvedbe teh posvetov.


Vsebina posvetov:

 • Stranke v katastrskih postopkih in vabljenje ter določitev vlagateljev
 • Vsebinska usklajenost sestavin elaborata in pomen kontrol IS kataster
 • Zaporedje postopkov znotraj enega elaborata
 • Točke in meje:
  •    določanje upravnih statusov točk
  •    označitev urejene meje
  •    spreminjanje koordinat urejene meje brez postopka točnejše določitve urejene meje
  •    točke med »lomi«
  •    neposredna bližina
 • Stavbe in katastrski postopki povezani s stavbami za evidentiranje različnih sprememb na stavbah
 • Odgovori na vprašanja slušateljev

Posveti bodo potekali v dopoldanskem času od 9:00 do 13:00 ure na osmih lokacijah:

 • v torek, 11. oktobra 2022 v Kranju, na lokaciji Mestna knjižnica Kranj, (Knjižnica Globus), Gregorčičeva ulica 1, Kranj,
 • v četrtek, 13. oktobra 2022 v Murski Soboti, na lokaciji CINEPLEXX Murska Sobota, Stefana Kovača 43, Murska Sobota,
 • v torek, 18. oktobra 2022 v Kopru, na lokaciji CINEPLEXX Koper, Ankaranska cesta 2, Koper,
 • v četrtek, 20. oktobra 2022 v Slovenj Gradcu, na lokaciji Mladinskega kulturnega centra (MKC) Slovenj Gradec, Ozare 18, Slovenj Gradec,
 • v torek, 25. oktobra 2022 v Mariboru, na lokaciji CINEPLEXX Maribor, Na Poljanah 18, Maribor,
 • v sredo 26. oktobra 2022 v Celju, na lokaciji CINEPLEXX Celje, Mariborska 128, Celje,
 • v ponedeljek, 7. novembra 2022 v Novem mestu, na lokaciji CINEPLEXX Novo mesto, Topliška 2, Novo mesto in
 • v četrtek, 10. novembra 2022 v Ljubljani, na lokaciji Kolosej Ljubljana, Šmartinska 152, Ljubljana.

Udeležba na posvetih je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava za zaposlene v geodetskih podjetjih in pooblaščene inženirje.

Na spletni strani usposabljanja se lahko prijavite na posvet. Tu boste lahko tudi zastavljali vprašanja in pridobili vse dodatne informacije.

Upamo, da se boste posvetov udeležili v čim večjem številu in s tem pripomogli k čim boljši medsebojni komunikaciji in izmenjavi izkušenj.