Skoči do osrednje vsebine

Mednarodno srečanje upravljavcev državnih geodetskih omrežij

V Ljubljani je 15. in 16. novembra potekalo mednarodno srečanje EUPOS (angleško: European Position Determination System). EUPOS je mednarodno neprofitno združenje javnih ustanov iz srednjeevropskih držav, ki zagotavljajo GNSS (Globalni Navigacijski Satelitski Sistem) omrežne storitve.

Tudi Slovenija deluje v okviru EUPOS kot polnopravna članica. Predstavniki vseh članic se enkrat letno dobijo na srečanju, kjer skrbniki sistemov predstavijo svoje izkušnje in izzive v zvezi z vodenjem sistemov stalnih referenčnih GNSS postaj.

Po dveh letih virtualnih srečanj je bilo tokratno srečanje spet izvedeno v živo oz. v hibridni obliki. Poleg slovenskih so se ga udeležili še predstavniki Avstrije, Češke, Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Moldavije, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Romunije, Severne Makedonije in Slovaške.

Uvodoma je vse udeležence nagovoril Tomaž Petek, generalni direktor Geodetske uprave. Sledilo je plenarno zasedanje z volitvami v organe združenja, kjer je bil ponovno potrjen mandat obstoječemu predsedniku dr. Branislavu Droščáku iz Slovaške, podpredsedniku dr. Ingusu Mitrofanovsu iz Latvije in štirim članom Izvršnega odbora EUPOS.

Glavni namen strokovnega dela je bila seznanitev s trenutnim stanjem, dobrimi praksami, novostmi in smernicami za prihodnost na področju upravljanja omrežij GNSS. Podani so bili zanimivi prispevki na temo storitev za GNSS post-procesiranje, kolokacije InSAR (angleško: Interferometric Synthetic Aperture Radar) in GNSS tehnologije ter namernega motenja GNSS signalov (angleško: jamming/spoofing), kar je trenutno zelo aktualna tema na območju Evrope, predvsem zaradi dogajanja v Ukrajini. Vsem predstavitvam je sledila debata in izmenjava izkušenj. Posebna pozornost je bila namenjena tudi uvajanju evropske direktive o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja (EU 2019/1024) v povezavi z GNSS podatki. Predstavljeni so bili tudi rezultati nekaterih delovnih skupin znotraj EUREF-a (angleško: European Reference Frame). Vse države so podale tudi nacionalna poročila s kratkim pregledom izvedenih del v zadnjem obdobju in morebitnih drugih zanimivih izzivih. Na koncu srečanja so bile sprejete tudi resolucije. Na spletnih straneh združenja upravljavcev državnih geodetskih omrežij so dostopni vsi prispevki na Mednarodnem srečanju upravljavcev državnih geodetskih omrežij (v angleškem jeziku).

Članstvo Slovenije v EUPOS ne prinaša nobenih finančnih obveznosti. Združenje deluje po načelu 'najboljši napor' (angleško: best effort), pri čemer so letna srečanja za države članice zelo koristna, saj člani in vabljeni gostje predstavijo aktualno problematiko upravljanja GNSS omrežij, novosti na tem področju in si izmenjajo izkušnje. Naslednje srečanje bo v letu 2023 gostila Latvija.