Skoči do osrednje vsebine

Drugi svetovni kongres Organizacije Združenih Narodov o učinkovitem upravljanju prostorskih informacij

V mestu Hayderabad v Indiji je bil med 10. do 14. oktobrom 2022 organiziran drugi svetovni kongres Organizacije Združenih Narodov o učinkovitem upravljanju prostorskih informacij (angleško United Nations World Geospatial Information Congress - UNWGIC).

Ob samem kongresu so bili organizirani tudi številni spremljevalni dogodki in sestanki. Kongres je organizirala Statistična enota Organizacije Združenih narodov (angleško United Nations Statistics Division - UNSD) v sodelovanju z Mednarodnim inštitutom za informacijske tehnologije iz Hyderabada ter ob podpori Ministrstva za razvoj in tehnologijo Indije.

Udeležence kongresa je preko video prenosa nagovoril predsednik indijske vlade

Predsednik indijske vlade med video nagovorom udeležencev kongresa | Avtor Geodetska uprava

Naslovna tema drugega svetovnega kongresa je bila "Geoprostorsko navdahnjnena globalna vas: Nikogar ne smemo pustiti zadaj (angleško Geo-Enabling the Global Village: No one should be left behind)". Kongres je povezal številne deležnike na najvišji ravni, v prizadevanjih, da zagotovijo učinkovito uporabo prostorskih informacij v korist družbenega, gospodarskega in okoljskega razvoja ter spremljanja izvajanja zastavljenih ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030.

Predstavitve posameznih sekcij iz bogatega programa kongresa, ki je obsegal številna plenarna predavanja, kot tudi vrsto vzporednih sekcij in posebnih dogodkov, so dostopne na spletni strani drugega svetovnega kongresa o učinkovitem upravljanju prostorskih informacij (v angleščini). Na kongresu je sodelovalo 1369 udeležencev iz 76 držav. Na plenarnih zasedanjih in v številnih vzporednih sekcijah je bilo predstavljenih 123 prispevkov.

Gostitelji kongresa so pripravili otvoritveno razpravo

Udeleženci otvoritvene razprave kongresa | Avtor Geodetska uprava

Gostitelji letošnjega kongresa so pripravili tudi zanimive predstavitve in video zapise o tem, kako je Indija v zadnjih letih napredovala na področju upravljanja s prostorskimi podatki in kako vzpostavlja nacionalno infrastrukturo za prostorske informacije ter kako se je vlada odzvala na izzive integriranega okvira za prostorske informacije (angleško Integrated Geospatial Information Framework - IGIF) ter o izgradnji geoprostorskega ekosistema v Indiji (v angleščini).
 
Izmed številnih zanimivih sekcij naj izpostavimo zgolj eno, ki je bila deležna pozornosti, ker je ponudila udeležencem priložnost, da razpravljajo o geoprostorski pokrajini prihodnosti (angleško Future Geospatial ecosystem) glede na hitre spremembe tehnoloških inovacij in napredka, vse večje količine podatkov, ki uporabljajo lokacijo, ter kako lahko ti podatki soobstojajo v širšem digitalnem ekosistemu. Sekcijo je vodil Greg Scott iz sekretariata Odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management – UN GGIM), ki je uspešno spodbujal razpravo panelistov, ki so bili Ingrid Van Der Berghe, Sanjay Kumar, David Handerson, Barbara Ryan, Meizyanne Hicks, Lesley Arnold in Dr. Zaffar Sadiq Mohamed Ghouse. Na spletni strani kongresa so na voljo podrobnosti o sekciji (v angleščini).

Že na dvanajstem zasedanju UN GGIM avgusta 2022 so udeleženci sklenili, da je to ključna in v tem trenutku strateško zelo pomembna tema. Pomembno je preučiti delo in vizijo Odbora UN GGIM, kot tudi celotne skupnosti, ki se ukvarja z upravljanjem prostorskih podatkov. Objavljen je bil tudi izhodiščni dokument z naslovom Future Geospatial Information Ecosystem Discussion Paper July 2022 (v angleščini), v katerem je predstavljeno, kako se bodoči ekosistem povezuje z delom, ki ga je odbor že opravil. To vključuje tudi integriran okvir za prostorske informacije, ki je trdna podlaga za prihodnji geoprostorski informacijski ekosistem. V tem dokumentu je opisano tudi prizadevanje za zmanjšanje naraščajoče geoprostorske digitalne ločnice med razvitimi državami in državami v razvoju, vključno s spodbujanjem sistematičnih in celovitih okvirov, ki dajejo na voljo geoprostorske podatke in tehnologijo nosilcem odločanja.

Člani evropskega regionalnega Odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij

Člani evropskega regionalnega Odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij | Avtor Geodetska uprava

Doslej so bile oblikovane številne pobude, povezane s strateškimi usmeritvami, zapisanimi v Integriranem okvirju za prostorske informacije, ki obravnavajo bodočo ureditev Geoprostorskega ekosistema, kot na primer Geospatial Knowledge Infrastructure (GKI) White Paper (v angleščini), European Union Location Framework (EULF) Blueprint (v angleščini), poročilo o trendih na področju upravljanja s prostorskimi podatki: UN-GGIM Future Trends report (v angleščini) ter izhodiščni dokument z naslovom Towards a sustainable geospatial ecosystem beyond SDIs (v angleščini). Vsa ta gradiva predstavljajo dragocene vložke za oblikovanje prihodnjega geoprostorskega informacijskega ekosistema.

Kot spremljevalni dogodki so bila organizirana globalna in regionalna srečanja, delavnice in učni dogodki ter izvedeno redno letno plenarno zasedanje regionalnega odbora Združenih narodov o globalnem upravljanju geoprostorskih informacij za Azijo in Pacifik ter letno srečanje razširjenega globalnega odbora UN GGIM, katerega se je udeležil tudi generalni direktor Geodetske uprave v vlogi predsedujočega evropskemu regionalnemu odboru.