Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Minister Vizjak na zadnjem zasedanju sveta za okolje v času slovenskega predsedovanja

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je udeležil zadnjega zasedanja sveta za okolje v okviru slovenskega predsedovanja. V okviru svežnja Pripravljeni na 55, ki je bil glavna prednostna naloga, je predsedstvo doseglo napredek pri tehničnih razjasnitvah predlogov in zagotovilo koherentno obravnavo dosjejev. Predsedstvo je predstavilo poročilo o napredku pri pogajanjih o predlogu Uredbe o baterijah in odpadnih baterijah, ki je sestavni del evropskega zelenega dogovora. Potekala je tudi izmenjava mnenj o strategiji EU o tleh, zlasti z vidika zadostnosti predvidenih ukrepov in zakonodajne ureditve področja.

 • Minister Vizjak bo okoljskim ministrom predstavil napredek pri zakonodajnem svežnju Pripravljeni na 55

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak bo vodil zadnje zasedanje ministrov za okolje in podnebne spremembe v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU.

 • Pogodbenice konvencije o onesnaževanju zraka poenotile smernice za zmanjševanje emisij po sektorjih

  V času slovenskega predsedovanja Svetu EU je v Ženevi od 6. do 8. decembra v hibridni obliki potekalo 41. zasedanje Izvršnega odbora Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja. Medtem ko so se nekatere svetovne prestolnice znova odločile za popolno ustavitev dejavnosti, tokrat zaradi čezmerno onesnaženega zraka, so države pogodbenice sprejemale nova določila za čistejši zrak.

 • Ministri sprejeli Ljubljanski dogovor in večletni delovni program za urbano agendo EU

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v vlogi predsedujočega Svetu EU vodil spletno neformalno srečanje ministrov, pristojnih za urbani razvoj. Ministri so podprli nadaljevanje izvajanja urbane agende EU s sprejetjem Ljubljanskega dogovora. Pri tem je bila uspešna slovenska pobuda, da so v procese sodelovanja in oblikovanja politik poleg velikih mest po novem vključena tudi majhna in srednje velika mesta.

 • Skupni projekt treh predsedujočih držav Portugalske, Nemčije in Slovenije za podnebje je končan

  S konferenco se je končal projekt Tri predsedujoče države za podnebje (Three4Climate). Izvedle so se podnebne aktivnosti v izbranih mestih in šolah v Nemčiji, na Portugalskem in v Sloveniji v podporo predsedovanju teh treh držav z geslom »Razmišljaj evropsko – deluj lokalno« (Think European – Act Local).

 • Neformalno srečanje ministrov na področju urbanega razvoja o razvoju mest in zelenih ukrepih

  V petek, 26. novembra, se bodo prek spleta sestali ministri, pristojni za področje urbanega razvoja. Osrednja tema bosta razprava o urbani agendi EU in sprejem Ljubljanskega dogovora. Neformalnemu srečanju, ki se ga bo udeležila tudi evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira, bo predsedoval minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak.

 • Neformalno srečanje direktorjev EU za naravo tudi o Strategiji EU za biotsko raznovrstnost 2030

  V okviru dvodnevnega srečanja so direktorji EU za naravo razpravljali o izvajanju Strategije EU za biotsko raznovrstnost 2030, Novi strategiji EU za gozdove ter o prostoživečih opraševalcih. Uvodoma so poudarili, da je za soočanje z upadom biotske raznovrstnosti in s podnebnimi spremembami nujna okrepitev dela na področju narave na vseh ravneh.

 • Na COP26 za uspešnejši potek pogajanj

  Pod vodstvom slovenskega predsedstva po zaključku svetovnega vrha poteka že vrsta bilateralnih srečanj, med drugim s Kitajsko, Japonsko, ZDA, Avstralijo, Rusijo, skupino najmanj razvitih držav. V prihodnjih dneh se bodo odvila še nekatera druga bilateralna srečanja.

 • 8. letni sestanek Odbora stalnih predstavnikov pri Programu Združenih narodov za okolje

  V Nairobiju in preko spleta je med 25. in 29. oktobrom potekal 8. letni sestanek Odbora stalnih predstavnikov pri Programu Združenih narodov za okolje (UNEP). Namen sestanka je bil priprava na najvišje mednarodno okoljsko zasedanje Skupščine Združenih narodov za okolje (UNEA-5), ki bo potekala konec februarja prihodnje leto. Delegacije so v okviru zastavljene agende naslovile številne teme, ki so bile obravnavane na zasedanju in predhodno pod slovenskim predsedstvom in delegacijo Ministrstva za okolja in prostor, pripravljene in usklajevane na EU koordinacijah.

 • Na COP26 za uspešno zastopanje stališč EU

  V Glasgowu bo od 31. oktobra do 12 novembra potekalo 26. zasedanje Okvirne konvencije Organizacije združenih narodov o spremembi podnebja (COP26), ki se ga bodo udeležile delegacije držav pogodbenic konvencije in pogodbenic Pariškega sporazuma. Slovenija bo kot predsedujoča Svetu EU skupaj z Evropsko komisijo zastopala in predstavljala EU, vodila pogajanja s tretjimi državami ter usklajevala države članice EU.

 • Sestanek generalnih direktorjev za teritorialno kohezijo

  V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je včeraj potekal redni sestanek generalnih direktorjev za teritorialno kohezijo, ki ga je vodil generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor Georgi Bangiev. Na sestanku so se generalni direktorji seznanili z aktivnostmi namenjenim komuniciranju in izvajanju Teritorialne agende 2030, sprejeti v decembru 2020.

 • 20. obletnica Aarhuške konvencije poudarila skupna prizadevanja za trajnosten, vključujoč in odporen razvoj

  V Ženevi je v hibridni obliki od 18. oktobra potekalo sedmo zasedanje pogodbenic Aarhuške konvencije, četrto zasedanje pogodbenic Protokola o registrih izpustov in prenosov onesnaževal (Protokol o PRTR), njun segment na visoki ravni in z njim povezana srečanja.

 • Postavitev biotske raznovrstnosti na pot okrevanja

  Od 11. do 15. oktobra 2021 bo potekalo virtualno zasedanje pogodbenic Konvencije Združenih narodov (ZN) o biotski raznovrstnosti (CBD COP 15), namenjeno pripravam na pogajanja ciljev za biotsko raznovrstnost do 2030 in 2050, zaključilo pa se bo z zasedanjem v živo naslednje leto. Zasedanja na visoki ravni se je udeležil minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak.

 • Srečanje delovne skupine za strateške in projektne okoljske presoje

  V okviru Slovenskega predsedovanja Svetu EU se je po spletu sestala Delovna skupina za strateške in projektne okoljske presoje, ki je razpravljala o vseh aktualnih vprašanjih s področja, med drugim tudi o navodilih Evropske komisije o opredelitvi planov in programov, ki so predmet strateške presoje vplivov na okolje, in nekateri primeri dobre prakse, pa tudi kršitev iz držav članic EU.

 • Okoljski ministri sprejeli mandat EU za podnebno konferenco novembra v Glasgowu

  Ministri za okolje so sprejeli Sklepe Sveta kot mandat EU ter držav članic za zasedanje konference pogodbenic (COP26) Okvirne konvencije Združenih narodov (ZN) o podnebnih spremembah, ki bo novembra v Glasgowu.

 • Minister Vizjak na srečanju Skupine za zeleno rast

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je nagovoril udeležence spletnega Vrha za zeleno rast (Green Growth Summit), dan pred formalnim zasedanjem sveta za okolje, kjer bodo med drugim ministri razpravljali o svežnju Pripravljeni na 55.

 • Minister Vizjak na zasedanju (Pre-COP26) za zbliževanje stališč pred podnebno konferenco v Glasgowu

  Danes se zaključuje tridnevno zasedanje, tako imenovan Pre-COP, ki ga je organizirala Italija, kot partnerska država Velike Britanije pri organizaciji 26. Zasedanja okvirne Konvencije Združenih narodov (ZN) o spremembi podnebja (COP26), z namenom zbliževanja stališč pred novembrskim zasedanjem pogodbenic v Glasgowu. Zasedanja se je udeležil minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak z delegacijo.

 • Sestanek nadzornega odbora Programa evropskega teritorialnega sodelovanja (URBACT)

  V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je potekal sestanek nadzornega odbora Programa evropskega teritorialnega sodelovanja (URBACT), ki so se ga udeležili predstavniki držav članic EU, Evropske komisije, Organa upravljanja in Sekretariata programa.

 • Na zasedanju pogodbenic Vodne konvencije o čezmejnem vodnem sodelovanju

  Slovenska delegacija se udeležuje devetega Zasedanja pogodbenic Vodne konvencije v Ženevi. Prvi dan zasedanja so visoki predstavniki držav in mednarodnih organizacij posvetili pozornost čezmejnemu vodnemu sodelovanju kot dejavniku miru in stabilnosti.

 • Sestanek Delovne skupine za urbane zadeve tudi o prihodnosti Urbane agende EU

  V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je na Ptuju potekal sestanek Delovne skupine za urbane zadeve, ki mu predseduje namestnica generalnega direktorja Direktorata za prostor graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) mag. Aša Rogelj.