Skoči do osrednje vsebine

Na zasedanju pogodbenic Vodne konvencije o čezmejnem vodnem sodelovanju

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Slovenska delegacija se udeležuje devetega Zasedanja pogodbenic Vodne konvencije v Ženevi. Prvi dan zasedanja so visoki predstavniki držav in mednarodnih organizacij posvetili pozornost čezmejnemu vodnemu sodelovanju kot dejavniku miru in stabilnosti.

Zavedanje o vodi kot o omejenem naravnem viru, še posebno v kontekstu podnebnih sprememb, postaja vse bolj tudi varnostno vprašanje in mnogokrat vzrok za povečanje napetosti med državami ali v regijah. Tako se je v razpravah zvrstilo preko 40 ministrov in drugih visokih predstavnikov iz držav panevropske regije, Srednje Azije, Afrike in Latinske Amerike. Razpravo visokega panela je vodil nekdanji predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk, predsedujoči visokemu globalnemu panelu o vodi in miru pri Ženevskem središču za vodo.

Razpravljavci so se osredotočali na pomen bilateralnih skupnih teles, subregionalnih in regionalnih organizacij za upravljanje porečij, financiranja mednarodnega sodelovanja iz različnih virov financiranja in izvajanje skupnih projektov. Ozaveščanje o Vodni konvenciji se iz obstoječih struktur na nacionalni ravni, kot so ministrstva in medsektorsko delovanje, širi na raven parlamentov. Slovenija je v razpravi sodelovala kot predsedujoča Svetu EU in podala usklajena stališča Evropske unije in držav članic.

V naslednjih dveh dneh se bo zasedanje osredotočilo na program dela konvencije v obdobju od 2022 do 2024 in na aktivnosti, ki se bodo izvajale v prihodnje.

Več informacij o dogodku na spletu Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE)