Skoči do osrednje vsebine

Sestanek nadzornega odbora Programa evropskega teritorialnega sodelovanja (URBACT)

V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je potekal sestanek nadzornega odbora Programa evropskega teritorialnega sodelovanja (URBACT), ki so se ga udeležili predstavniki držav članic EU, Evropske komisije, Organa upravljanja in Sekretariata programa.

Nadzorni odbor je obravnaval informacije o izvajanju projektov mreženja in programskih aktivnosti za izmenjavo znanj med evropskimi mesti ter predloge sprememb programskega proračuna.

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja na področju razvoja mest. Poslanstvo programa URBACT je že več kot 15 let spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Program sodi med instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica. Poslanstvo programa URBACT je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik. Program je kot pomemben inštrument za urbani razvoj prepoznan tudi med slovenskimi mesti, v njem so že v skupaj 17 projektih sodelovala mesta Ljubljana, Maribor, Celje, Idrija, Kranj, Nova Gorica, Kočevje, Ljutomer.