Skoči do osrednje vsebine

Na COP26 za uspešno zastopanje stališč EU

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V Glasgowu bo od 31. oktobra do 12 novembra potekalo 26. zasedanje Okvirne konvencije Organizacije združenih narodov o spremembi podnebja (COP26), ki se ga bodo udeležile delegacije držav pogodbenic konvencije in pogodbenic Pariškega sporazuma. Slovenija bo kot predsedujoča Svetu EU skupaj z Evropsko komisijo zastopala in predstavljala EU, vodila pogajanja s tretjimi državami ter usklajevala države članice EU.

»Na konferenci COP26 v Glasgowu bodo potekala pomembna pogajanja in dogovori na svetovni ravni za zmanjševanje izpustov, prilagajanje na podnebne spremembe in podnebno financiranje. Povečanje podnebnih prizadevanj je nujno, če želimo znižati oziroma zaustaviti globalno segrevanje na manj kot 2 stopinji, še bolje pa na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko obdobje in doseči podnebno nevtralnost do leta 2050,« je povedal Andrej Vizjak, slovenski minister za okolje in prostor.

26. zasedanje Konference pogodbenic UNFCCC (COP26) bo potekalo pod predsedovanjem Združenega kraljestva v sodelovanju z Italijo, in sicer po enoletnem premoru zaradi COVID-19 in prvič po začetku veljavnosti Pariškega sporazuma 1. januarja 2021. To bo tudi trenutek, ko bo opravljen pregled in podana ocena o posodobljenih nacionalno določenih prispevkih (NDC) za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, ki so jih morale države v skladu s Pariškim sporazumom poslati sekretariatu UNFCCC. EU jih je poslala konec lanskega leta. Zato bo COP26 v Glasgowu po pričakovanjih ena izmed najpomembnejših podnebnih konferenc po sprejetju Pariškega sporazuma.

Glavni cilj COP26 je doseči napredek pri okrepitvi prizadevanj na treh področjih: zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v takem obsegu, da bo segrevanje ozračja omejeno na 1,5 stopinje, prilagajanju na podnebne spremembe in pritegnitvi dodatnih finančnih virov v skladu z zavezami, danimi državam v razvoju. Predvsem pa bo izpolnitev obljube o finančnem cilju pripomogla k napredku pri drugih temah; partnerske države v razvoju financiranje vežejo na ohranjanje medsebojnega zaupanja.

Pomemben cilj konference je tudi dokončanje dela v zvezi s Knjigo pravil in navodili za uresničevanje Pariškega sporazuma (tako imenovani Rulebook), zlasti v zvezi s pomembnim vprašanjem člena 6, ki je na konferenci COP24 v Katovicah in COP25 v Madridu ostalo nerešeno. S tem bi dosegli, da Konferenca pogodbenic sprejme sklep o skupnem časovnem okviru in pravila preglednosti. Doseganje napredka pri uresničevanju teh ciljev je ključna prednostna naloga slovenskega predsedovanja.

Slovenija si v vlogi predsedujoče Svetu EU prizadeva za uspešno zastopanje stališč EU in v pogajanjih s tretjimi državami pred zasedanjem v Glasgowu in med njim.

Več informacij o dnevnem redu

Več informacij o konferenci COP26