Skoči do osrednje vsebine

Sestanek Delovne skupine za urbane zadeve tudi o prihodnosti Urbane agende EU

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je na Ptuju potekal sestanek Delovne skupine za urbane zadeve, ki mu predseduje namestnica generalnega direktorja Direktorata za prostor graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) mag. Aša Rogelj.

Osrednji del sestanka je bil namenjen razpravi in dogovoru o prihodnosti Urbane agende EU. Razprava je tekla o vsebinah, ki so pomembna za mesta in bi bile v prihodnje lahko obravnavane z vidika boljše zakonodaje, financiranja in znanja. Člani skupine so se dogovarjali o vsebini, procesih in podpori za sodelovanje med mesti, državami, Evropsko komisijo in drugimi deležniki v okviru Urbane agende EU v naslednjih letih. Pripravili so predloge za razpravo in odločanje na srečanju generalnih direktorjev, pristojnih za urbani razvoj, konec oktobra. Glavni cilj je pripraviti osnutek dogovora o nadaljnjem razvoju Urbane agende EU skladno z načeli Nove leipziške listine (2020). Tako imenovani »Ljubljanski dogovor« in Delovni program za Urbano agendo EU, bosta v času slovenskega predsedovanja sprejeta na neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za urbane zadeve, 26. novembra na Brdu pri Kranju.

Na sestanka sta Portugalska in Poljska predstavili svoji nacionalni politiki urbanega razvoja in kako se državi povezujeta ter sodelujeta s svojimi mesti. V drugem delu je sledila razprava o zelenih mestih in predstavitev Poročila o izvajanju na naravi temelječih rešitev na področju urbanega razvoja, ki ga je po naročilu MOP izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije.

Sestanka so se udeležili predstavniki držav članic EU, Evropske komisije, evropskih združenj mest oz. lokalnih oblasti, partnerskih držav in drugih evropskih institucij s področja urbanega razvoja.