Skoči do osrednje vsebine

Neformalno srečanje direktorjev EU za naravo tudi o Strategiji EU za biotsko raznovrstnost 2030

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V okviru dvodnevnega srečanja so direktorji EU za naravo razpravljali o izvajanju Strategije EU za biotsko raznovrstnost 2030, Novi strategiji EU za gozdove ter o prostoživečih opraševalcih. Uvodoma so poudarili, da je za soočanje z upadom biotske raznovrstnosti in s podnebnimi spremembami nujna okrepitev dela na področju narave na vseh ravneh.

Opozorili so na nujnost vključevanja biotske raznovrstnosti v vse sektorske politike, sodelovanja z deležniki ter na nujnost izboljšanja dostopa do EU sredstev za naravo in biotsko raznovrstnost. Pozdravili so pripravo predloga Evropske komisije glede izboljšanja izvajanja s koordinacijsko strukturo in mehanizmi spremljanja izvajanja strategije, skupaj s pripravo realnih in merljivih ciljev in kazalnikov za merjenje napredka.

Večina direktorjev je pozdravila Novo strategijo EU za gozdove kot pomemben korak v pravo smer. Udeleženci so se strinjali, da je izrednega pomena okrepljeno spremljanje biotske raznovrstnosti v gozdovih. Pomembna je tudi povezava med to strategijo in strategijo o biotski raznovrstnosti ter njun pomemben prispevek k prilagajanju in ublažitvi podnebnih sprememb.

Direktorji so izrazili potrebo po okrepitvi prizadevanj za odpravo dejavnikov upadanja opraševalcev, zlasti izgube habitatov v kmetijskih krajinah ter vpliv pesticidov ter podprli aktivnosti v okviru revizije  EU pobude za opraševalce in predlog za skupen EU sistem spremljanja stanja opraševalcev.

Sestanka so se poleg Evropske komisije, direktorjev za naravo držav članic EU ter njihovih ožjih sodelavcev udeležili tudi predstavniki mednarodnih organizacij delujočih na področju narave ter predstavnica Evropske okoljske agencije.