Skoči do osrednje vsebine

Prenos direktiv s področja avtorskega prava

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v okviru aktivnosti za prenos Direktive (EU) 2019/789 in Direktive (EU) 2019/790 s področja avtorskega prava v slovenski pravni red povabilo zainteresirano strokovno javnost, da posreduje pisna stališča glede prenosa direktiv s področja avtorskega prava v slovenski pravni red.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v okviru povabila zainteresirani strokovni javnosti, da do 31. 3. 2020, oziroma 30. 4. 2020 posreduje pisna stališča glede prenosa Direktive (EU) 2019/789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, in spremembi Direktive Sveta 93/83/EGS in Direktive (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES, s področja avtorskega prava v slovenski pravni red, prejelo pisna stališča, ki jih objavljamo ob tej novici na spletni strani ministrstva.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo vabimo zainteresirano strokovno javnost, da na el. naslov ministrstva: gp.mgrt@gov.si do 30. 6. 2020 posreduje komentar na objavljena pisna stališča.