Skoči do osrednje vsebine

Na Zdravstvenem inšpektoratu za varovanje javnega zdravja v državi opravljamo inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področja:
 • zdravstvene dejavnosti, pacientovih pravic, zdravniške službe, duševnega zdravja, presaditev delov telesa zaradi zdravljenja in ravnanja z odpadki, ki nastanejo v zdravstveni dejavnosti,
 • nalezljivih bolezni in minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev,
 • zdravilstva,
 • kopališč in kopalnih vod,
 • pitne vode ter objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo,
 • varnosti na smučiščih,
 • splošne varnosti proizvodov, kozmetičnih proizvodov in varnosti igrač,
 • materialov in izdelkov, namenjenim za stik z živili,
 • zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti prehranskih dopolnil in živil za posebne skupine,
 • omejevanja porabe alkohola in omejevanja uporabe tobačnih in povezanih izdelkov,
 • dela in zaposlovanja na črno pri izvajalcih dejavnosti, ki so pod nadzorom inšpektorata.

Vodstvo

Organizacijske enote inšpektorata