Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Izvajamo vodenje po področjih nadzora, v okviru tega načrtujemo in opredeljujemo cilje in prednostna področja nadzora v skladu s področno zakonodajo. Vsako leto pripravimo letni program inšpekcijskega nadzora Zdravstvenega inšpektorata, ki zajema predvidene inšpekcijske preglede in odvzem vzorcev izdelkov ter je podlaga za inšpekcijski nadzor na naših območnih enotah. Vsako leto pripravimo tudi poročilo o delu Zdravstvenega inšpektorata. Skrbimo za pripravo in izvedbo internih izpopolnjevanj in usposabljanj naših inšpektorjev.

Inšpektorji