Skoči do osrednje vsebine

Območna enota Zdravstvenega inšpektorata Maribor in Murska Sobota

Inšpektorji iz območne enote opravljamo inšpekcijski nadzor in naloge prekrškovnega organa na vseh področjih Zdravstvenega inšpektorata. Na podlagi letnega programa inšpekcijskega nadzora Zdravstvenega inšpektorata izvajamo redne inšpekcijske preglede. Na podlagi prijav, odstopov, obvestil iz evropskih sistemov obveščanja in drugih utemeljenih sumov opravljamo izredne inšpekcijske preglede. Z namenom preverjanja odprave predhodno ugotovljenih neskladnosti izvajamo kontrolne preglede. Za namen preverjanja varnosti in skladnosti odvzemamo vzorce izdelkov za laboratorijsko analizo.

Pisarni

 • Inšpekcijska pisarna Murska Sobota

  Ministrstvo za zdravje
  Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
  Območna enota Zdravstvenega inšpektorata Maribor in Murska Sobota

  Trg zmage 7
  9000 Murska Sobota

 • Inšpekcijska pisarna Slovenska Bistrica

  Ministrstvo za zdravje
  Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
  Območna enota Zdravstvenega inšpektorata Maribor in Murska Sobota

  Ljubljanska cesta 93
  2310 Slovenska Bistrica

Inšpektorji