Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorji iz območne enote opravljamo inšpekcijski nadzor in naloge prekrškovnega organa na vseh področjih Zdravstvenega inšpektorata. Na podlagi letnega programa inšpekcijskega nadzora Zdravstvenega inšpektorata izvajamo redne inšpekcijske preglede. Na podlagi prijav, odstopov, obvestil iz evropskih sistemov obveščanja in drugih utemeljenih sumov opravljamo izredne inšpekcijske preglede. Z namenom preverjanja odprave predhodno ugotovljenih neskladnosti izvajamo kontrolne preglede. Za namen preverjanja varnosti in skladnosti odvzemamo vzorce izdelkov za laboratorijsko analizo.

Pisarna

 • Inšpekcijska pisarna Postojna

  Ministrstvo za zdravje
  Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
  Območna enota Zdravstvenega inšpektorata Koper

  Kolodvorska ulica 5A
  6230 Postojna

Inšpektorji