Skoči do osrednje vsebine

Območna enota Zdravstvenega inšpektorata Celje in Dravograd

Inšpektorji iz območne enote opravljamo inšpekcijski nadzor in prekrškovne naloge na vseh področjih Zdravstvenega inšpektorata. Na podlagi letnega programa inšpekcijskega nadzora Zdravstvenega inšpektorata izvajamo redne inšpekcijske preglede. Na podlagi prijav, odstopov drugih organov, obvestil iz evropskih sistemov obveščanja in drugih utemeljenih sumov opravljamo izredne inšpekcijske preglede. Z namenom preverjanja odprave predhodno ugotovljenih neskladnosti izvajamo kontrolne preglede. Za namen preverjanja varnosti in skladnosti odvzemamo vzorce izdelkov za laboratorijsko analizo.

Pisarni

Inšpektorji