GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Izvajamo kadrovski in finančni načrt ter zagotavljamo delovne pogoje in informacijsko podporo za izvajanje inšpekcijskega nadzora. Skrbimo tudi za sistem vodenja kakovosti, ki zagotavlja procesno načrtovanje, izvajanje in notranje nadzorovanje dejavnosti inšpektorata.