Skoči do osrednje vsebine

Izvajamo kadrovski in finančni načrt ter zagotavljamo delovne pogoje in informacijsko podporo za izvajanje inšpekcijskega nadzora. Skrbimo tudi za sistem vodenja kakovosti, ki zagotavlja procesno načrtovanje, izvajanje in notranje nadzorovanje dejavnosti inšpektorata.