Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za revizijo evropskih kmetijskih skladov v okviru nadzora evropskih skladov skladno z uredbami EU izvajamo funkcijo certifikacijskega organa za evropska kmetijska sklada in revizijskega organa evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Urad za nadzor proračuna je na podlagi Zakona o javnih financah in skladno s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ imenovan kot:

 • certifikacijski organ za nadzor Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje od 2014 do 2020 v skladu z Uredbo (EU) številka 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in v Izvedbeno uredbo Komisije (EU) številka 908/2014,
 • revizijski organ za nadzor Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v skladu z Operativnim programom za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje od 2014 do 2020 (ESPR), ki je bil odobren z odločbo Evropske komisije številka C (2015) 5168.

Nadzor izvajamo skladno z mednarodnimi standardi revidiranja in smernicami, ki jih predpiše Evropska komisija.

 • Razvoj podeželja

  Pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva, trajnostno upravljanje z naravnimi viri in prilagajanje na podnebne spremembe, uravnotežen razvoj podeželskih območij, prenos znanja in inovacij

 • Sredstva EU

  Proračun EU, kohezijska sredstva, sredstva za razvoj podeželja in kmetijstvo, sredstva za raziskave in inovacije, povračila potnih stroškov Sveta EU

 • Nadzor javnih financ

  V Sloveniji različne inštitucije izvajajo nadzor nad javnimi financami, in sicer:
  - nad prihodki in porabo finančnih sredstev državnega in občinskih proračunov,
  - nad porabo finančnih sredstev proračuna Evropske unije.