GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Evropska zakonodaja

Pravna podlaga za izvedbo nadzora Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2014-2020:

Pravna podlaga za izvedbo nadzora Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) za programsko obdobje 2014–2020:

Pravna podlaga za izvedbo nadzora programov čezmejnega sodelovanja: INTERREG V-A Slovenija-Avstrija, INTERREG V-A Slovenija-Madžarska in INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška:

Pravna podlaga za izvedbo nadzora Sklada za notranjo varnost (ISF) in Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF):

Pravna podlaga za izvedbo nadzora Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD):

Pravna podlaga za delovanje Urada za nadzor proračuna v vlogi AFCOS: 

Mednarodni standardi revidiranja (MSR)

Mednarodni standardi revidiranja