Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Pravne podlage za izvedbo nadzora Evropskih strukturnih skladov na področju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

Usmeritve, stališča in smernice notranjega revidiranja

Usmeritve Urada za nadzor proračuna s področja notranje kontrole

Mednarodni standardi revidiranja (MSR)

Mednarodni standardi revidiranja