Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Sektorju za revizijo evropskih kmetijskih skladov v okviru nadzora evropskih skladov skladno z uredbami EU izvajamo funkcijo certifikacijskega organa za evropska kmetijska sklada in revizijskega organa evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Urad za nadzor proračuna je na podlagi Zakona o javnih financah in skladno s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ imenovan kot:

 • certifikacijski organ za nadzor Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2014–2020 v skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta  in v Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 908/2014,
 • revizijski organ za nadzor Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v skladu z Operativnim programom za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (ESPR), ki je bil odobren z odločbo Evropske komisije št. C(2015) 5168.

Nadzor izvajamo skladno z mednarodnimi standardi revidiranja in smernicami, ki jih predpiše Evropska komisija.

 • Razvoj podeželja

  Pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva, trajnostno upravljanje z naravnimi viri in prilagajanje na podnebne spremembe, uravnotežen razvoj podeželskih območij, prenos znanja in inovacij

 • Sredstva EU

  Proračun EU, kohezijska sredstva, sredstva za razvoj podeželja in kmetijstvo, sredstva za raziskave in inovacije, povračila potnih stroškov Sveta EU

 • Nadzor javnih financ

  V Sloveniji različne inštitucije izvajajo nadzor nad javnimi financami, in sicer:
  - nad prihodki in porabo finančnih sredstev državnega in občinskih proračunov,
  - nad porabo finančnih sredstev proračuna Evropske unije.