Skoči do osrednje vsebine

Na Uradu za upravljanje z vodami vodimo in organiziramo sektorje in oddelke ter jih usmerjamo k povezanemu načinu dela na področju upravljanja voda v pristojnosti Direkcije za vode. To zajema upravne, strokovne in druge naloge na področju upravljanja in urejanja voda. Skrbimo za tekoče delo na postopkih, programskem delu in drugih vsebinah urada na področju upravljanja voda, sodelujemo z drugimi organi, predvsem pri vsebinah s področja voda, pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov s področja upravljanja voda, v mednarodnih povezavah s področja upravljanja voda v soglasju z ministrstvom, ter s pristojnimi inšpekcijskimi službami.

Znotraj urada delujejo tudi sektorji območij, ki so geografske izpostave Urada za upravljanje z vodami, organizirane po povodjih, porečjih in območjih z namenom čim boljšega poznavanja in učinkovitejšega upravljanja voda. Besedna zveza sektorji območij se uporablja za Sektor območja zgornje Save, Sektor območja srednje Save, Sektor območja spodnje Save, Sektor območja Savinje, Sektor območja Drave, Sektor območja Mure, Sektor območja Soče in Sektor območja jadranskih rek z morjem.

Sektorji urada