GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Na uradu za upravljanje z vodami vodimo in organiziramo sektorje in oddelke ter jih usmerjamo k povezanemu pristopu dela na področju upravljanja z vodami v pristojnosti Direkcije za vode. To obsega upravne, strokovne in druge naloge na področju upravljanja in urejanja voda. Skrbimo za tekoče delo na postopkih, programskem delu in ostalih vsebinah urada na področju upravljanja z vodami, sodelujemo z drugimi organi, predvsem na vsebinah s področja voda, pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov s področja upravljanja z vodami, v mednarodnih povezavah s področja upravljanja z vodami v soglasju z ministrstvom, s pristojnimi inšpekcijskimi službami.

Znotraj urada delujejo tudi sektorji območij, ki predstavljajo geografske izpostave Urada za upravljanje z vodami, organizirane po povodjih, porečjih in območjih z namenom čim boljšega poznavanja in učinkovitejšega upravljanja z vodami. Besedna zveza Sektorji območij se uporablja za  Sektor območja zgornje Save, Sektor območja srednje Save, Sektor območja spodnje Save, Sektor območja Savinje, Sektor območja Drave, Sektor območja Mure, Sektor območja Soče in Sektor območja jadranskih rek z morjem.

Sektorji urada

Splošno o vseh sektorjih območij

Besedna zveza »Sektorji območij« se uporablja za: »Sektor območja zgornje Save, Sektor območja srednje Save, Sektor območja spodnje Save, Sektor območja Savinje, Sektor območja Drave, Sektor območja Mure, Sektor območja Soče in Sektor območja jadranskih rek z morjem.«

Sektorji območij predstavljajo geografske izpostave Urada za upravljanje z vodami, organizirane po povodjih, porečjih in območjih z namenom čim boljšega poznavanja in učinkovitejšega upravljanja z vodami.