Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V sektorjih območij izvajamo naloge s področij dela gospodarskih javnih služb (GJS), urejanja voda, načrtovanja, spremljanja stanja voda, vodnih in priobalnih zemljišč, vodnega režima in vodne infrastrukture ter vodnih pravic in upravnih oziroma drugih postopkov.

Predstavitev sektorja

Opis območja:

Površina, ki jo obravnavamo v sektorju, obsega približno 2.176,3 km², 70 % območja obsega gorski svet Alp in Karavank, 30 % območja pa predalpske ravnine osrednje Slovenije (Radovljiška ravnina, Kranjsko in Sorško polje). Uporabne površine so omejene na utesnjene doline in posamezne rečne terase, 40 % območja leži nad 1.000 m nadmorske višine, povprečni naklon površja je 19°, letno pade tudi preko 2.400 mm padavin. Območje ima več kot 60-odstotno gozdnatost in pretežno karbonatno podlago – ledeniško rečni nanosi. Vodotoki imajo značilni snežno dežni režim.

Občine:

Območje obsega občine: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Bohinj, Bled, Gorje, Radovljica, Tržič, Naklo, Jezersko, Preddvor, Šenčur, Kranj, Žiri, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Škofja Loka ter delno Medvode in Logatec.

Pomembni vodotoki:

Vodotoki prvega reda so Sava Dolinka, Sava Bohinjka, Sava, Tržiška Bistrica, Kokra, Selška Sora, Poljanska Sora, Sora ter največji slovenski naravni jezeri: Blejsko in Bohinjsko.
Na območju se nahajata povirji najdaljše slovenske reke Save, in sicer v Bohinjskem kotu kot slap Savica izvira Sava Bohinjka, v naravnem rezervatu Zelenci nad Podkorenom pa Sava Dolinka.

Opis vodotokov:

Dolžina vseh vodotokov znaša približno 4.800 km, od tega vodotokov prvega reda približno 300 km in preostalih vodotokov 4.500 km. Značilen je snežno dežni režim s pretežno nizkimi zimskimi pretoki in manj izrazitimi poznopoletnimi nizkimi pretoki. Spomladanske visoke vode so lahko kumulativno višje od jesenskih, vendar manj izrazite, z nižjimi konicami odtokov. Pogoste so izrazite jesenske in zgodnjezimske dežne padavine, ki povzročajo kratkotrajne izredno visoke odtoke, neurja z intenzivnimi, a kratkotrajnimi poplavami. Zaradi orografije in geološke podlage je značilen hudourniški odtočni režim, ki ga ima 84 % vodotokov. Za območje je značilna specifika povirnih območij vodotokov, velik transport plavin in plavja, večja prodišča, značilna obsežna erozijska zaledja, veliki nagibi strug, hitri porasti pretokov in kratkotrajni, a izraziti poplavni dogodki.

Akumulacije:

Večjih akumulacij za namen urejanja vodnega režima na tem območju ni.

Večje ureditve:

Urejanje voda je usmerjeno v stabilizacijo vodotokov, zmanjševanje erozijskega delovanja voda in zadrževanje ter kontroliranje transporta plavin dolvodno.

Koncesionar:

Naloge obvezne gospodarske javne službe urejanja voda izvaja konzorcij družb NIVO EKO, dejavnosti v ekologiji, d.o.o., Žalec (vodilni partner), ter HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d.o.o., Mengeš, in EHO PROJEKT, erozija, hudourništvo, okolje, d.o.o., 1000 Ljubljana.