Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V sektorjih območij izvajamo naloge s področij dela gospodarskih javnih služb (GJS), urejanja voda, načrtovanja, spremljanja stanja voda, vodnih in priobalnih zemljišč, vodnega režima in vodne infrastrukture ter vodnih pravic in upravnih oz. ostalih postopkov.

Predstavitev sektorja

Opis območja:

Sektor območja Savinje obravnava porečje reke Savinje in dela Sotle od izvira do Bistrice v Bistrici ob Sotli. Savinja je dolga 101 km, velikost porečja znaša 1.848 km2. Za Savinjo in njene pritoke je značilno, da so v glavnem hudourniškega značaja; ob deževjih vode zelo hitro odtekajo po ozkih (neprepustnih) alpskih in predalpskih dolinah. Sotla s pritoki obsega na območju, ki ga obravnava ta sektor, 464 km2 prispevne površine (od skupnih 581,6 km2, dolžina od izvira do Bistrice v Bistrici ob Sotli je 61,6 km (od skupnih 89 km). Vodotoki prvega reda so Savinja, Paka in Sotla, ki je tudi mejna reka z Republiko Hrvaško.

Občine:

Vodno območje Savinje vključuje ozemlja sledečih občin: Bistrica ob Sotli, Braslovče, MO Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Hrastnik (del), Kamnik (del), Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Lukovica (del), Mislinja (del), Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče (del), Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenj Gradec (del), Slovenske Konjice (del), Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Trbovlje (del), MO Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zagorje (del), Zreče (del).

Pomembni vodotoki:

Vodotoki 1. reda znotraj obsega območja Savinje so: Savinja, Paka in Sotla.

Vodotoki regijskega in medregijskega pomena:

Dreta, Bolska, Ložnica, Hudinja, Voglajna, Mestinjščica, Bistrica.

Drugi potoki:

Jezera, Črna, Lučnica, Ljubnica, Šokatnica, Bočnica, Rečica, Mozirnica, Trnava, Motnišnica, Merinščica, Podgrajščica, Trebnik, Trnavica, Konjščica, Reka, Kolja, Artišnica, Libojska Bistrica, Sušnica, Koprivnica, Podsevčnica, Vzhodna Ložnica, Ločnica, Hočna, Jesenica, Dobrnica, Tesnica, Turjaščica, Polenica, Glažarica, Movžanka, Trebušnica, Lepena, Velunja, Bečovnica, Toplica, Florjanščica, Hudi potok, Rečica, Lahomnica, Gračnica, Brezniški potok, Jepihovec, Kozarica, Pešnica, Slomščica, Šmarski potok, Bistri graben, Tinski potok, Buča, Draganja, Nezbiški potok, Negojščica, Tržiški potok.

Opis vodotokov:

Savinja je dolga 101 km, velikost porečja znaša 1.848 km2. Za Savinjo in njene pritoke je značilno, da so v glavnem hudourniškega značaja - ob deževjih vode zelo hitro odtekajo po ozkih (neprepustnih) alpskih in predalpskih dolinah. Sotla s pritoki obsega na območju, ki ga obravnava ta sektor, 464 km2 prispevne površine (od skupnih 581,6 km2), dolžina od izvira do Bistrice v Bistrici ob Sotli je 61,6 km (od skupnih 89 km).

Akumulacije:

Pregrada Trnava z akumulacijo Žovneško jezero, Pregrada Loče z akumulacijo Šmartinsko jezero, Pregrada Tratna z akumulacijo Slivniško jezero in pregrada Vonarje https://frisco21-project.eu/sl/.

Večje ureditve:

Protipoplavni ureditve zgrajene v okviru 1. faze kohezijskega projekta za izboljšanje poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi (Celje, Laško, Vojnik, Luče), med njimi sistem suhih zadrževalnikov na potokih Sušnica, Podsevčnica, Vzhodna Ložnica in hudournik nad Tomažem v Vojniku.

Posebnosti:

Sotla je tudi mejna reka z Republiko Hrvaško.

Koncesionar:

NIVO EKO d.o.o.

Tel.št.: 03/422 41 09