Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za presojo dokumentacije in vodne pravice vodimo in organiziramo oddelke ter jih usmerjamo k povezanemu načinu dela na področju upravljanja voda. To zajema upravne, strokovne in druge naloge na področju upravljanja voda. Vodimo Vodno knjigo in del Vodnega katastra, ki se nanaša na vodna zemljišča in pravice.

Poleg tega skrbimo za tekoče delo na upravnih postopkih, sodelujemo z ministrstvom pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov, s pristojnimi inšpekcijskimi službami in drugimi državnimi organi ter z organi lokalnih skupnosti in dajemo informacije javnega značaja.

Oddelki sektorja