Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Na oddelku vodimo postopke podeljevanja, podaljševanja, sprememb, prenosa, prenehanja in odvzema vodnih dovoljenj v skladu z določili 125. do 135. člena Zakona o vodah (ZV-1). V skladu s 115. členom ZV-1 vodimo tudi postopke izdaje dovoljenj za raziskave podzemnih voda in postopke o odstranitvi objektov, ki so potrebni za posebno rabo vode na vodnem in priobalnem zemljišču, po prenehanju vodne pravice (122. člen ZV-1). Navedene postopke vodimo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Zaposleni na oddelku vzpostavljamo, vodimo in vnašamo podatke v informacijski sistem evidence Vodne knjige (vodna dovoljenja in koncesije, v skladu s Pravilnikom o vodni knjigi) ter informacijski sistem evidence podeljenih dovoljenj za raziskavo podzemnih voda. Strankam dajemo informacije o upravnih storitvah in pripravljamo vsebine za informacije javnega značaja, predvsem iz Vodne knjige.

V okviru upravnih postopkov na oddelku naročamo izvedenska mnenja za potrebe najzahtevnejših upravnih postopkov, v postopkih izdaje dovoljenj za raziskavo podzemnih voda pa spremljamo in vrednotimo hidrogeološka poročila.

Sodelujemo tudi pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja s strankami s svojega področja dela ter pri vzpostavitvi širšega informacijskega sistema za upravljanje voda in pri vsebinah Vodnega katastra.