Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na oddelku vodimo postopke podeljevanja, podaljševanja, sprememb, prenosa, prenehanja in odvzema vodnih dovoljenj v skladu z določili 125. do 135. člena Zakona o vodah (ZV-1).

V skladu s 115. členom ZV-1 vodimo tudi postopke izdaje dovoljenj za raziskave podzemnih voda in postopke o odstranitvi objektov, ki so potrebni za posebno rabo vode na vodnem in priobalnem zemljišču, po prenehanju vodne pravice (122. člen ZV-1). Navedene postopke vodimo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Zaposleni na oddelku vzpostavljamo, vodimo in vnašamo podatke v informacijski sistem evidence Vodne knjige (vodna dovoljenja in koncesije, v skladu s Pravilnikom o vodni knjigi) ter informacijski sistem evidence podeljenih dovoljenj za raziskavo podzemnih voda. Strankam dajemo informacije o upravnih storitvah in pripravljamo vsebine za informacije javnega značaja, predvsem iz Vodne knjige.

V okviru upravnih postopkov na oddelku naročamo izvedenska mnenja za potrebe najzahtevnejših upravnih postopkov, v postopkih izdaje dovoljenj za raziskavo podzemnih voda pa spremljamo in vrednotimo hidrogeološka poročila.

Sodelujemo tudi pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja s strankami s svojega področja dela ter pri vzpostavitvi širšega informacijskega sistema za upravljanje voda in pri vsebinah Vodnega katastra.